Pociejų herbas Svarstyklės (lenk. Waga)

Pociẽjai, 15–18 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė. Kilę iš Palenkės (Pietryčių Baltarusija). 16–18 a. turėjo dvarų Baltarusijoje ir Lietuvoje. Stačiatikiai. Giminės pradininkas – Chodzka Koženevskis. Sūnus Tiška (15 a. antra pusė) už karo tarnybą iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio gavo kelis kaimus Kameneco (bltr. Kamianec) valsčiuje (į šiaurę nuo Lietuvos Brastos). Pociejų vardas kilęs iš Tiškos vaikaičio Levo tėvavardžio Patejevičius, arba Pociejus (m. 1550 04 01). Jis nuo 1538 buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvarionis, nuo 1543 – raštininkas. Jo sūnus Adomas Ipatijus (A. I. Pociejus) buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Stačiatikių, vėliau Unitų Bažnyčios veikėjas. Jo sūnus Petras (m. iki 1647) nuo 1643 buvo Lietuvos Brastos žemės raštininkas.

Petro sūnus Leonardas Gabrielius (g. 1632 11 06, m. 1695 02 01) iki 1662 tarnavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenėje. Ėjo svarbias pareigas vedęs Reginą Oginskaitę iš Oginskių giminės. Nuo 1662 buvo Lietuvos Brastos žemės raštininkas, nuo 1676 žemės teisėjas, nuo 1686 Vitebsko vaivada. Rogačiovo, Suražo, Žiežmarių seniūnas, pasiuntinys į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimus, Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo deputatas. 17 a. 8 dešimtmetyje Ukrainoje dalyvavo kovose su turkais. Buvo opozicijoje Abiejų Tautų Respublikos valdovui Jonui Sobieskiui. Leonardo Gabrieliaus sūnus Liudvikas Konstantinas (L. K. Pociejus) buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir karo veikėjas. Jo brolis Kazimieras Aleksandras (g. 1666 05 14, m. 1728 06 10) nuo 1692 buvo Trakų vėliavininkas, nuo 1703 – kaštelionas, nuo 1705 Vitebsko vaivada. Rogačiovo, Suražo, Žiežmarių seniūnas. Rusijos šalininkų Oginskių pusėje dalyvavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės konfederatų kovose su didikais Sapiegomis, 1700 pabaigoje dalyvavo Valkininkų mūšyje (Valkininkų konfederacija). 1701 01 jo vadovaujami bajorai sumušė Sapiegų bajorų raitelių ir kaimiečių būrius. Pritarė Abiejų Tautų Respublikos valdovo Augusto II (1697–1704, 1709–33) absoliutizmui. Dalyvavo Sandomiero konfederacijoje (1704), rėmė Rusijos kovą su Švedijos karaliaus Karolio XII kariuomene. Kazimiero Aleksandro sūnus Antanas (m. 1749 02 16) nuo 1715 buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės didysis stovyklininkas, 1729–48 – didysis sargybininkas. Radomyslio, Suražo, Valkavisko, Žiežmarių seniūnas. 18 a. 4 dešimtmetyje dalyvavo didikų ginčuose dėl kunigaikštienės Liudvikos Karolinos Radvilaitės palikimo. 1733 Abiejų Tautų Respublikos Elekciniame seime rėmė Stanislovo Leščinskio kandidatūrą į valdovus, su 8000 karių kovėsi su naujojo valdovo Augusto III šalininkais ir šio rėmėja Rusija. Kitas sūnus Aleksandras (m. 1770) nuo 1724 buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo rūmų pataurininkis, nuo 1739 Vitebsko, nuo 1740 Trakų kaštelionas, nuo 1742 Trakų vaivada. Kauno, Rogačiovo, Valkininkų seniūnas. Buvo Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo deputatas ir maršalka. Aleksandro sūnus Leonardas (g. 1730, m. 1774 04 14) nuo 1752 buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis stovyklininkas, nuo 1771 didysis sargybininkas. Rogačiovo ir Valkininkų seniūnas. Dalyvavo Abiejų Tautų Respublikos seimuose. Po valstybės I padalijimo (1772), siekdamas išsaugoti savo valdas Polocko vaivadijoje, 1773 prisiekė Rusijos imperatorei Jekaterinai II. Šio sūnus Aleksandras Mykolas (g. 1774, m. 1846 06 13) nuo 1794 buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis stovyklininkas, per 1794 sukilimą – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sukilėlių vado J. Jasinskio adjutantas; dalyvavo kovose. Per 1812 prancūzmetį buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Karinio komiteto, vėliau, iki 1827, – Patriotų draugijos narys. Aleksandro Mykolo sūnus Teodoras (g. 1798, m. 1852 Paryžiuje) dalyvavo 1830–1831 sukilime, Rusijai jį numalšinus emigravo.

-Pociejus; -Pociej; -Pociejowie; -Levas Patejevičius; -Chodzka Koženevskis; -Tiška; -Leonardas Gabrielius Pociejus; -Petras Pociejus; -Kazimieras Pociejus; -Aleksandras Pociejus; -Antanas Pociejus; -Aleksandras Mykolas Pociejus; -Leonardas Pociejus; -Teodoras Pociejus

415

2200

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką