poetzmas, žodis, būdingas poetinei leksikai. Pvz., daiktavardžiai aukuras, giesmė, laurai, versmė, paukštė, ramovė, malda, dainius, vilnis, šauklys, riteris, žvaigždė; būdvardžiai įstabus, džiugus, šlovus, žavus; veiksmažodžiai byloti, regėti, rymoti. Poetizmų gausu Maironio lyrikoje: Gal išklausčiau tada, kur tos kanklės auksinės / Vaidelučių garsių; / Kai jas pirštais paliesčiau, užkaistų krūtinės / Nuo balsų įstabių (eilėraštis Aš norėčiau prikelti); Nuo kaskadų baltų lyg bažnyčių smalka / Kyla Viešpačio garbei ūkai; / Dievui tinka gamtos nekaltoji auka: / Laumės juostos ją puošia lankai (eilėraštis Rigi Kulm). Pavartotas ne poetiniame kūrinyje, pvz., šnekamojoje kalboje, proziškame stilistiniame tekste poetizmas skamba pernelyg pakiliai, šventiškai.

923

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką