„Poezijos pavasaris“

„Poezijos pavasaris“, tarptautinis poezijos festivalis, rengiamas kasmet nuo 1965; festivalio almanachas. Pradėtas rengti minint S. Nėries 20-ąsias mirties metines. Organizuoja Lietuvos rašytojų sąjunga ir Rašytojų klubas. Pirmojo poezijos pavasario vienas iniciatorių ir pirmasis laureatas – Just. Marcinkevičius.

Poezijos pavasario emblema (dailininko S. Krasausko piešinys, 1965; © LATGA, 2020)

Festivalyje savo kūrybą skaito Lietuvos ir užsienio poetai, dalyvauja aktoriai, dainininkai, muzikantai, dailininkai. Per keletą dienų įvairiuose Lietuvos miestuose ir kitų valstybių lietuvių bendruomenėse įvyksta per 100 susitikimų. Rengiama poetų konferencija, kurioje poetai ir literatūros kritikai diskutuoja apie įvairias literatūrinio pasaulio aktualijas. Organizuojama moksleivių poezijos ir jaunųjų poetų skaitymai. Festivalio dienomis Kaune apdovanojamas Maironio premijos laureatas (iki 2024 ir Poezijos pavasario laureatas), įvairių miestų renginiuose pagerbiami ryškiausi praėjusių metų poetai, įteikiami prizai už poezijos vertimus į lietuvių kalbą, už lietuvių poezijos vertimus į kitas kalbas, pagerbiamas aktorius poezijos skaitovas. Baigiamojo vakaro metu (iki 2021 Vilniaus universiteto Sarbievijaus kiemelyje, nuo 2021 – Vilniaus rotušėje) skaitoma svečių ir laureatų kūryba, nuo 2024 šio renginio metu apdovanojamas Poezijos pavasario laureatas. Poezijos pavasario laureatu tampama tik vieną kartą.

Almanachas

Nuo 1965 Poezijos pavasario išvakarėse išleidžiamas lietuvių poezijos kūrinių, poezijos vertimų, esė apie literatūrą, anketų su atsakymais apie kūrybą, jubiliejams skirtų straipsnių almanachas Poezijos pavasaris. Pirmieji sudarytojai ir redaktoriai A. Bernotas ir A. Baltakis. Sovietinės okupcijos laikoptarpiu jame spausdinta ir sovietinės valdžios nutylimų prieš II pasaulinį karą ir jo metais rašiusių poetų (J. Aisčio, V. Mačernio) kūrybos, naujausios Vakarų poezijos vertimų. Leidinio formatas keitėsi, nuo 2008 leistas su kompaktiniu disku. Už geriausią debiutą (steigėjas kultūros leidinys Nemunas) ir esė (steigėjas dienraštis Lietuvos rytas) almanache skiriami prizai.

Poezijos pavasario almanachai

Maironio premija

2013 Kauno miesto savivaldybė įsteigė Maironio premiją, skiriamą už geriausią naują poezijos knygą, išleistą per praėjusius kalendorinius metus. Teisę siūlyti kandidatus šiai premijai turi kūrybinės sąjungos, menininkų asociacijos, leidyklos, meno kūrėjo statusą turintys autoriai. 2013–24 teikimus skirti Maironio premiją svarstė Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos rašytojų sąjunga, nuo 2024 – Kauno miesto savivaldybė. 2013–24 premijos laureatas tapo ir Poezijos pavasario laureatu. Premijos, kurios dydis 3000 eurų (2024), įteikiama festivalio metu paskutinį gegužės penktadienį Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

Poezijos pavasario laureatas Vladas Braziūnas ir festivalio svečiai Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje (2015)

2271

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką