póilsio dienà, darbuotojų kassavaitinis nepertraukiamas poilsis. Poilsio dieną numato įstatymai, įmonės darbo tvarkos taisyklės ar pamainų grafikai. Esant 5 dienų darbo savaitei suteikiamos 2 poilsio dienos (dažniausiai šeštadienis ir sekmadienis), esant 6 dienų darbo savaitei – viena poilsio diena per savaitę. Bendra poilsio diena laikomas sekmadienis. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kurių visi darbuotojai ne krikščionys, bendra poilsio diena gali būti bet kuri kita savaitės diena. Nepertraukiamos gamybos įmonėse, įstaigose ir organizacijose poilsio dienos skyrimo tvarką reglamentuoja darbo įstatymai. Už darbą poilsio dieną kompensuojama pinigine forma arba suteikiant kitą poilsio dieną.

LIETUVOJE Darbo kodeksas (2016, įsigaliojo 2017) nustato, kad įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose negalima sustabdyti darbo dėl techninių gamybos sąlygų ar dėl to, kad reikia nepertraukiamai aptarnauti gyventojus, poilsio dienos suteikiamos kitomis savaitės dienomis iš eilės kiekvienai darbuotojų grupei pagal darbo (pamainų) grafikus. Esant suminei darbo laiko apskaitai, darbuotojams suteikiamos poilsio dienos pagal darbo (pamainų) grafikus (tvarkaraščius). Skirti dirbti poilsio dienomis draudžiama, išskyrus tokius darbus, kurių sustabdyti negalima dėl techninių gamybos sąlygų, taip pat būtinus gyventojams aptarnauti, neatidėliotinus remonto ir krovos darbus. Nėščias, neseniai pagimdžiusias ir krūtimi maitinančias moteris, darbuotojus, auginančius vaiką iki 3 metų, darbuotojus, vienus auginančius vaiką iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, asmenis iki 18 metų dirbti poilsio dienomis galima skirti tik jiems sutikus. Asmenims iki 18 metų suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba 2 vaikus iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandų per savaitę), auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų – 2 dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę). Darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną. Dėl poilsio dienos perkėlimo darbo laikas negali pailgėti.

poilsio laikas

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką