poliarizacija: tiesiškai (a), apskritai (b) ir elipsiškai (c) poliarizuota banga

poliarizãcija (gr. polos – ašis), skersinės bangõs ašinės simetrijos sutrikdymas bangos sklidimo krypties atžvilgiu. Pasireiškia elektrinio lauko stiprio vektoriaus E (arba magnetinio lauko stiprio vektoriaus H) skirtingu pokyčiu įvairiomis kryptimis plokštumoje, statmenoje bangos sklidimo krypčiai. Pagal vektoriaus judėjimą skiriama tiesinė, apskritiminė ir elipsinė poliarizacija. Jei poliarizuotoje elektromagnetinėje bangoje elektrinio (arba magnetinio) lauko stiprio vektoriaus E projekcijos į plokštumą, statmeną bangos sklidimo krypčiai, galas juda tiese, banga yra tiesiškai poliarizuota (tiesinė poliarizacija). Jei bėgančiosios bangos tam tikros fazės vektorius E (kartu ir H) erdvėje brėžia apskritas spirales, o statmenoje plokštumoje – apskritimą, banga yra apskritai poliarizuota (apskritiminė poliarizacija). Kai erdvėje brėžiamos elipsinės spiralės bangos sklidimo krypčiai statmenoje plokštumoje brėžiama elipsė, banga yra elipsiškai poliarizuota (elipsinė poliarizacija). Pagal vektoriaus sukimosi kryptį poliarizacija būna dešininė (sukasi pagal laikrodžio rodyklę) ir kairinė (sukasi prieš laikrodžio rodyklę). Jei srauto visos bangos, sklindančios iš skirtingų elementariųjų mikroskopinių spinduolių, yra poliarizuotos vienodai, poliarizacija vadinama visiškąja. Paprasčiausia plokščioji vienalytė elektromagnetinė banga (pvz., šviesos banga, sklindanti skaidrioje izotropinėje terpėje) yra poliarizuota, jei jos vektoriai E ir H virpa atskirose plokštumose, statmenose bangos sklidimo krypčiai (bangos yra skersinės). Šių vektorių galai brėžia panašias figūras, pasuktas viena kitos atžvilgiu 90° (fazės ir sukimosi kryptys yra vienodos). Sudėtingesnių nevienalyčių bangų (pvz., metaluose arba esant visiškajam vidaus atspindžiui nuo skaidrių terpių sandūros) vektoriai E ir H virpa skirtingose plokštumose, jų galai brėžia skirtingas kreives, jų fazės t. p. yra skirtingos. Tuomet E ir H poliarizacija nusakoma atskirai. Jei vektoriaus E dedamųjų fazių skirtumas nepastovus (bangos yra nekoherentinės) ir skirtingų elementariųjų spinduolių skleidžiamose bangose virpesiai yra skirtingos, bet vienodai tikimos orientacijos, šviesa yra natūrali, arba nepoliarizuota. Banga, kurioje vyrauja tikimiausių krypčių virpesiai, vadinama iš dalies poliarizuota. Kiekybiškai ji apibūdinama poliarizacijos laipsniu. Dažniausias poliarizacijos atvejis – optinio ruožo elektromagnetinių bangų poliarizacija (šviesos poliarizacija).

1333

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką