polcijos bataliònai, savsaugos bataliònai, Lietuvõs apsaugõs dãlys, lietuvių policijos ir kariniai daliniai Lietuvoje nacių okupacijos laikotarpiu (1941–44). Įsteigti 1941 06 pabaigoje Lietuvos laikinosios vyriausybės nutarimu, leidus Vokietijos karinei administracijai. Į juos netrukus susitelkė apie 8400 Lietuvos antisovietinių partizanų, šaulių ir buvusio SSRS kariuomenės Dvidešimt devintojo teritorinio šaulių korpuso karių. Batalionai steigti savanoriškumo principu. Jų pagrindiniai uždaviniai: saugoti strateginius tiltus, geležinkelio linijas, sulaikyti miškuose likusius SSRS kariuomenės karius, kovoti su siautėjančiais plėšikais, kiek įmanoma garantuoti saugų lietuvių ūkininkų gyvenimą ir visą krašto vidaus saugumą.

1941 08 nacių Vokietijai Lietuvoje įvedus civilinį okupacinį valdymą ir įsteigus pirmąsias civilinės valdžios struktūras bei nuolatines policines įstaigas, batalionai perėjo į Vokietijos pareigūnų žinią. Batalionams buvo pavesta vykdyti policines‑karines funkcijas (t. p. ir už Lietuvos ribų – kovoti su sovietiniais partizanais bei fronte). Vyriausiuoju lietuvių policijos ir batalionų vadu tapo Vokietijos SS ir policijos vadas Lietuvoje. Tiesiogiai batalionų veiklą tvarkė šiam vadui pavaldus vokiečių tvarkos policijos vadas. Batalionams faktiškai vadovavo Vokietijos kariuomenės ryšių karininkai, kurie su 4–6 vokiečių policijos pareigūnais sudarė štabą. Kaune ir Vilniuje batalionai vykdė ir vietinių SS bei policijos vadų užduotis.

Iki 1941 11 Lietuvos generalinės srities Kauno ir Vilniaus apygardose buvo suformuota po penkis, Šiaulių ir Panevėžio – po vieną batalioną. 1942 viduryje Kauno apygardos žinioje buvo 11 batalionų, 7 iš jų išsiųsti iš Lietuvos. Iš viso 1941–44 Lietuvoje buvo suformuoti 26 policijos batalionai (1–15, 250–259 ir batalionas Lietuva), reprezentacinė policijos kuopa ir policijos kavalerijos eskadronas. 1943 batalionai buvo išdėstyti taip: Lietuvoje – 9, reprezentacinė policijos kuopa ir kavalerijos eskadronas, Rusijoje prie Ilmenio ežero – 3, Baltarusijoje – 5, Ukrainoje – 4, Latvijoje, Lenkijoje, Italijoje ir Jugoslavijoje (čia kovojo su partizanais) – po vieną. Policijos batalionai padėjo naciams vykdyti holokaustą: dalyvavo žudant žydus (ir kovojant su sovietiniais partizanais) Lietuvoje ir Baltarusijoje, 1943 saugojo Majdaneko koncentracijos stovyklą Lenkijoje. Iš viso batalionuose tarnavo apie 20 000 žmonių.

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką