„Polski słownik biograficzny“

„Polski słownik biograficzny“ („Lenkų biografinis žodynas“), tęstinis leidinys, leidžiamas su pertraukomis nuo 1935. Skelbiamos mirusių įžymių su Lenkija ir lenkų kultūra susijusių asmenų biografijos. Leidėjai: Lenkijos mokslų ir menų akademija (1935–57), Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas (1958–99), Lenkijos mokslų ir menų akademija ir Lenkijos mokslų akademija (nuo 1999). Iki 2021 07 išėjo 53 tomai (218 sąsiuvinių, tomo apimtis – 480–830 puslapių). Aprašyta daugiau kaip 28 000 asmenų, lenkų ir susijusių su Lenkija, nuo 9 a. legendinių valdovų iki mirusių iki 2000 12 31, tarp jų ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės veikėjų. Išleista ir straipsnių indeksas (1999), 1–40 tomų Papildymai ir atitaisymai (Uzupelnienia i sprostowania do tomów I–XL 2002). Tiražas 2000 (1972), 2900 (1980), 4000 (1988) egzempliorių. Nuo 2014 skaitmeninamas.

Polski słownik biograficzny nr. 1 viršelis

Redaktoriai: Władysławas Konopczyńskis (1935–49), Kazimierzas Lepszy (1958–64), Emanuelis Rostworowskis (1964–89), Henrykas Markiewiczius (1989–2003), Andrzejus Romanowskis (nuo 2003).

A. Romanowski Polski słownik biograficzny. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy Kraków 2010.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką