Popiẽros, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima – 6 broliai partizanai.

Tėvai Andrius (Andriejus) Popiera (1882–1943) ir Magdalena Linionytė‑Popierienė (1900 02 02–1977 09 26; Laisvės kovų dalyvė, 2008) su 9 sūnumis ir 3 dukromis kilę iš Dambraukos kaimo (Marijampolės vlsč.). Motina 1946 02 18 su 3 jauniausiais vaikais buvo ištremta į Sibirą, 1958 grįžo į Lietuvą (palaidota Marijampolės senosiose kapinėse). Sūnūs partizanai priklausė Tauro apygardai. Vyriausias sūnus Jonas (slapyvardžiai Aras, Šalmas; g. 1925) partizanu tapo 1947 01. Priklausė Geležinio Vilko rinktinės 1 kuopos 2‑ajam būriui. Žuvo 1947 07 30 Raišupio kautynėse. Klemensas (slapyvardis Jupiteris; g. 1926, m. 1980 03 10 Alytuje) buvo Geležinio Vilko rinktinės ryšininkas, 1947 01 11 ir 1948 09 15 suimtas. 1949–57 kalintas Vorkutoje, 1957–67 buvo tremtyje Sverdlovsko srityje. 1967 grįžo į Lietuvą.

Popierų šeima Severouralske (1957)

Andrius (slapyvardis Naktinis; g. 1927) partizanu tapo 1945. Žuvo 1946 09 20 kartu su Vytauto rinktinės 3 kuopos vadu Jonu Senkumi (slapyvardis Giedrulis, g. 1917 11 15; Karys savanoris, 2003) puolant Gižus. Slapta bendražygių palaidoti Šunskų kapinėse (dabar Marijampolės rj. savivaldybė). Antanas (slapyvardis Žilvitis; g. 1929) partizanu buvo nuo 1946 02 18. Žuvo 1948 06 07 Nendriškiuose (Marijampolės vlsč.) kartu su bendražygiu Raimundu Konstantinu Kižiu (slapyvardžiai Pypkė ir Gintaras, g. 1928 10 11; Karys savanoris, 2002). Palaikai išniekinti Marijampolėje, užkasimo vieta nežinoma.

Kazimieras (slapyvardžiai Gegužis, Klajūnas; g. 1931) partizanu tapo 1948. Nuo 1950 buvo Geležinio Vilko rinktinės Dešinio tėvūnijos grandies vadas. Bronius (slapyvardis Meška; g. 1933) partizanu buvo nuo 1949. Priklausė Geležinio Vilko rinktinės Dešinio tėvūnijai. Abu žuvo 1952 01 31 Varnabūdės miške (Marijampolės apylinkės) kartu su būrio vadu Kazimieru Kurtiniu (slapyvardis Ąžuolas, g. 1922) ir bendražygiu Leonu Antanu Vokietaičiu (slapyvardis Žvejys, g. 1932; Karys savanoris, 1999). Palaikai išniekinti Marijampolėje, užkasimo vieta nežinoma. Visiems šiems 6 broliams 1998 suteiktas Kario savanorio statusas.

Konstantinas Stanislovas (slapyvardis Ridikas; g. 1932 09 08) 1946–48 buvo Geležinio Vilko rinktinės ryšininkas. Laisvės kovų dalyvis (2001). Jų seserys Viktorija Lukšienė (1921–99) 1948 buvo suimta, ištremta į Krasnojarsko kraštą, Julija Savičienė (g. 1930 04 15; partizanų rėmėja, Laisvės kovų dalyvė, 2009) 1948–55 kalinta Kemerovo, Baškirijos ir Tiumenės lageriuose, 1955–57 buvo tremtyje Sverdlovsko srityje, Salomėja Ona su motina ir 2 jauniausiais broliais ištremta į Sverdlovsko sritį.

2921

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką