Popiežiškasis Laterano universitetas

Pópiežiškasis Laterãno universitètas (italų kalba Pontificia Università Lateranense), Laterano universitetas, privatus katalikų universitetas Romoje. Pavaldus popiežiui.

Struktūra ir veikla

Veikia 4 fakultetai (Civilinės teisės, Filosofijos, Kanonų teisės, Teologijos), 3 institutai (Abiejų teisių, Pastoralinis žmogaus atpirkėjo, Popiežiškasis Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų), 5 tyrimų katedros (Dievo žmonių teologijos, Kardinolo F. Roberti, Karolio Wojtyłos, Šlovingojo Kryžiaus, Šv. Tomo), tarpdisciplinis mokymosi visą gyvenimą centras. Apie 60 mokymo įstaigų įvairiose šalyse yra universiteto padaliniais, skyriais, asocijuotaisiais institutais (Lietuvoje – Vilniaus Šv. Juozapo teologijos institutas, nuo 2023 07 direktorė nuo Ingrida Gudauskienė, pirmą kartą pasaulietė ir moteris). 2021 buvo apie 1870 studentų. Veikia Palaimintojo Pijaus IX biblioteka (įkurta 1854; apie 600 000 egzempliorių), leidykla Lateran University Press (nuo 2001). Teatras, radijo stotis, sporto komitetas. Leidžia žurnalus: Civitas et Iustitia (nuo 1853), Apollinaris (nuo 1928), Studia et Documenta Historiae et Iuris (nuo 1935), Aquinas (nuo 1958), Lateranum (nuo 1976), Anthropotes, Centro Vaticano II, Nuntium.

Popiežiškojo Laterano universiteto logotipas

Istorija

1773 uždaręs Romos kolegiją ir visus Popiežiaus srityje buvusius jėzuitų namus bei panaikinęs jėzuitų ordiną popiežius Klemensas XIV Romoje įkūrė mokyklą mokyti teologijos ir filosofijos. 1824 popiežius Leonas XII sugrąžino ją jėzuitams ir pavadino Popiežiškuoju Grigaliaus universitetu. 1853 popiežius Pijus IX prie jo įkūrė Kanonų ir civilinės teisės fakultetą bei Popiežiškąjį abiejų teisių institutą, kurie tais pačiais metais tapo savarankišku Popiežiškuoju Romos seminarijos universitetu. 1958 popiežius Pijus XII universitete įkūrė Pastoralinį popiežiškąjį institutą, kuriam 1959 popiežius Jonas XXIII suteikė Popiežiškojo Laterano universiteto vardą. 1993 prie Teologijos fakulteto prijungtas Asyžiaus teologijos institutas (įkurtas 1971 Romoje). 2010 buvo apie 4000 studentų, daugiau kaip 200 dėstytojų.

Popiežiškasis Laterano universitetas

Studentai iš Lietuvos

Universitete studijavę lietuviai: A. J. Bačkis, V. Brilius, R. Doveika, A. Genutis, J. Ivanauskas, A. Jagelavičius, R. Krikščiūnas, A. Narbekovas, R. Pukenis, R. Rumšas, P. Smilgys, P. Šiurys, V. Viktoravičius.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką