Portugalijos švietimas

Coimbros universiteto barokinio interjero biblioteka Biblioteca Joanina (1717–1728, architektas J. C. Ferreira)

vienas seniausių Coimbros universiteto ansamblio pastatų (16 amžius)

Portugãlijos švietmas

Pirmosios vadinamosios lotynų mokyklos (jose mokyta lotynų kalba) pradėtos steigti 10 amžiuje prie katedrų ir bažnyčių. 11 amžiuje Coimbros, Alcobasos, Lisabonos ir Bragos vienuolynuose kūrėsi kolegijos. 1290 įsteigtas pirmasis Portugalijoje ir vienas seniausių pasaulyje Coimbros universitetas . 13–14 amžiuje įkurtos pirmosios miesto mokyklos, kuriose iš dalies buvo dėstoma portugalų kalba. 18 amžiuje mėginta sukurti valstybinę privalomą švietimo sistemą, bet 19 amžiaus pabaigoje 80 % gyventojų buvo neraštingi. 20 amžiaus pradžioje pradėta švietimo reforma. 1911 įvestas privalomas trimetis (vaikams nuo 7 metų), 1919 – penkiametis (7–12 metų vaikams) pradinis mokymas, 1974 – privalomas ir nemokamas šešiametis (6–12 metų vaikams), 1986 – devynmetis (6–15 metų vaikams) pagrindinis mokymas. Švietimą tvarko Švietimo ministerija (ikimokyklines įstaigas ir bendrojo lavinimo vidurines mokyklas) ir Mokslo, technologijų ir aukštojo mokslo ministerija. Veikia privačios mokyklos (dalį lėšų joms skiria valstybė). Mokslas nemokamas. Mokoma portugalų kalba. Ikimokyklinis ugdymas (ikimokyklinio ugdymo įstatymas priimtas 1911, bet oficialiai pirmoji valstybinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga įsteigta 1978) apima neprivalomus vaikų darželius (3–6 metų vaikams). 2009 buvo 4775 valstybinės ikimokyklinės įstaigos (137 980 vaikų), 2170 privačių ikimokyklinių įstaigų (125 050; valstybines ir privačias ikimokyklines įstaigas lankė 15,4 % šio amžiaus grupės vaikų), iš viso jose dirbo 15 320 pedagogų. Bendrojo lavinimo sistemą sudaro devynmetė pagrindinė mokykla, apimanti žemesnės pakopos keturmetę pradinę mokyklą (6–10 metų vaikams), aukštesnės pakopos dvimetę pradinę mokyklą (10–12 metų), žemesnės pakopos trimetę bendrojo lavinimo vidurinę mokyklą (12–15 metų), ir aukštesnės pakopos trimetė bendrojo lavinimo vidurinė mokykla (15–18 metų). Aukštesnės pakopos bendrojo lavinimo vidurinė mokykla yra kelių pagrindinių krypčių: bendrojo lavinimo, technologijų mokyklos, specializuoti menų, profesiniai, pedagoginiai kursai. 2009 buvo 6470 žemesnės pakopos pradinių mokyklų (469 015 mokinių; 37 510 mokytojų), 1064 aukštesnės pakopos pradinės mokyklos (238 050; 35 060), 1420 bendrojo lavinimo žemesnės pakopos vidurinių mokyklų (364 540; 84 400), 820 aukštesnės pakopos vidurinių mokyklų (276 910; 84 400). Baigus bendrojo lavinimo aukštesnės pakopos vidurinę mokyklą dar vienus metus galima mokytis specializuotuose technologijų kursuose (rengimasis darbinei veiklai, bet paliekama galimybė stoti į aukštąją mokyklą). Stojantiesiems į aukštąją mokyklą reikia laikyti Nacionalinį egzaminą. Neįgalūs vaikai ugdomi specialiuose vaikų darželiuose ir mokomi specialiose mokyklose, nuo 2004 jie gali mokytis ir bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose (išskyrus turinčius psichikos negalią). Aukštasis mokslas iš dalies mokamas. Nuo 1978 aukštosios mokyklos skirstomos į universitetus (šiam tipui taip pat priklauso universitetiniai institutai, akademijos, specializuotos aukštosios mokyklos) ir politechnikos institutus. Aukštojo mokslo studijos yra 3 pakopų: pirmoji (licenciatas) trunka 3–4 metus, antroji (magistras) – 1,5–2 metus, trečioji (doktorantūra) – rengiamas daktaro darbas. 2009 buvo 14 valstybinių universitetų, 2 universitetiniai institutai, 3 karo akademijos (173 900 studentų; 14 860 dėstytojų), 15 privačių universitetų (241 050; 7250), 15 valstybinių privačių politechnikos institutų (108 380; 10 510), 5 privatūs politechnikos institutai (7244; 470). Suaugusiųjų švietimo ir papildomojo ugdymo sistemą sudaro nuotolinio mokymo, profesinio mokymo ir ugdymo centrai, 1988 Lisabonoje įkurtas Atvirasis universitetas; 2009 iš viso buvo 77 250 studentų. Svarbiausio aukštosios mokyklos: Évoros (įkurtas 1559), Lisabonos universitetas (atkurtas 1911), Porto (įkurtas 1911), Lisabonos technikos (įkurtas 1930), Portugalijos katalikiškasis (įkurtas 1967 Lisabonoje), Algarvės (įkurtas 1970 Faro), Minho (Bragoje), Naujasis Lisabonos, Aveiro (visi įkurti 1973), Azorų (įkurtas 1976), Madeiros (įkurtas 1988 Funchalyje) universitetai, Porto politechnikos (įkurtas 1852), Bejos politechnikos (įkurtas 1979), Lisabonos politechnikos (įkurtas 1980) institutai. Svarbiausia mokslo įstaiga: Lisabonos mokslų akademija (įkurta 1779). Didžiausios bibliotekos: Ajudos (įkurta 1756 Lisabonoje), Lisabonos mokslų akademijos (įkurta 1779), Portugalijos nacionalinė biblioteka (įkurta 1796), Laivyno (įkurta 1835 Lisabonoje), Nacionalinio Susirinkimo biblioteka ir archyvas (įkurtas 1836), Kariuomenės (įkurta 1837). Didžiausi muziejai: Coimbros gamtos istorijos (įkurtas 1772), Mineralogijos ir geologijos (įkurtas 1837), Karo (įkurtas 1851), Nacionalinis gamtos istorijos (įkurtas 1859), Archeologijos (įkurtas 1866), Užjūrio provincijų etnografinis (įkurtas 1875), Nacionalinis senovės meno (įkurtas 1883), Nacionalinis šiuolaikinio meno (įkurtas 1911), Portugalijos numizmatikos (įkurtas 1933; visi Lisabonoje). Zoologijos sodas (įkurtas 1772 Coimbroje).

Portugalijos kultūra

2271

Portugalija

Portugalijos gamta

Portugalijos gyventojai

Portugalijos konstitucinė santvarka

Portugalijos partijos ir profsąjungos

Portugalijos ginkluotosios pajėgos

Portugalijos ūkis

Portugalijos istorija

Portugalijos santykiai su Lietuva

Portugalijos literatūra

Portugalijos architektūra

Portugalijos dailė

Portugalijos muzika

Portugalijos choreografija

Portugalijos teatras

Portugalijos kinas

Portugalijos žiniasklaida

Portugalijos lietuviai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką