Poseidònijas (Poseidōnios) 135 pr. Kr.Apamėja (dab. Sirija) 51 pr. Kr.Rodo sala, senovės graikų filosofas. Vidurinio stoicizmo svarbiausias atstovas. Vadovavo Rodo salos stoikų mokyklai.

Filosofijos bruožai

Veikalų neišliko. Stoicizmą derino su Platono, pitagorininkų idėjomis. Filosofines pažiūras ir kultūros istoriją grindė tiksliųjų mokslų duomenimis, savo atliktų tyrimų (fizikos, astronomijos, geologijos, geografijos, botanikos, psichologijos, medicinos ir kitų) rezultatais.

Kosmo samprata

Plėtojo kosmo sampratą. Teigė, kad kosmas yra gyva protinga apskrita būtybė, apimanti žemę, dangų ir visa, kas juose. Dievas yra viso kosmo protinga esmė. Pasaulinio ciklo pabaigoje kosmas atsinaujins pasauliniame gaisre. Protingos sielos po mirties išlieka gyvos labai ilgai, bet ne amžinai, jos sudegs pasauliniame gaisre. Kosmas persmelktas pasaulinės simpatijos, jo dalys susietos pneuma, dėl kurios galimi visi veiksmai. Poseidonijas teigė savarankišką neprotingą sielos dalį.

Etika

Etikos svarbiausiu uždaviniu laikė dorovinį auklėjimą remiantis proto principais. Ugdytojai turi puoselėti svarbiausias dorybes – išmintingumą, vyriškumą, teisingumą, santūrumą ir didžiadvasiškumą.

Istorijos tyrinėjimuose pabrėžė Romos istorinę misiją, su ja siejo žmonijos dorovinio atgimimo viltis.

Įtaka

Poseidonijas padarė įtaką Ciceronui, Senekai, 1 amžiaus graikų ir romėnų filosofijai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką