Povilas Gaidys

P. Gaidys. Spektaklio R. Harwoodo Kvartetas scena (2003, režisierius P. Gaidys, dailininkė V. Masteikienė, © LATGA, 2020; iš kairės: Vilfredas Bondas – P. Stankus, Sesilė Robson – E. Gaigalaitė, Džinė Horton – M. Černiauskaitė, Redžinaldas Peidžetas – B. Gražys)

P. Gaidys. Spektaklio N. Simono Banketas scena (2005, režisierius P. Gaidys, dailininkas S. Bocullo, © LATGA, 2020)

P. Gaidys (sėdi antras iš kairės). Huberto Nėjaus vaidmuo filme Edeno sodas (2015, režisierius A. Puipa)

Gaidỹs Povilas 1937 05 24Subačius 2021 07 11Klaipėda, lietuvių teatro režisierius, aktorius. 1958 baigė Lietuvos konservatoriją, 1963 A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje. 1963–98 Klaipėdos dramos teatro vyriausiasis režisierius ir aktorius, 1998–2001 teatro vadovas, 2001–16 teatro meno vadovas. 1971–95 dėstė Lietuvos muzikos akademijoje (iki 1992 Lietuvos konservatorija) Klaipėdos fakultetuose. Nuo 1995 dėstė Klaipėdos universitete; docentas (1995).

Sukūrė daugiau kaip 80 spektaklių; svarbesni: V. Višnevskio Optimistinė tragedija (1963), C. Gozzi Karalius Elnias (1965, 1983), I. Kočergos Laiko meistrai (1967), Just. Marcinkevičiaus Krintančios žvaigždės (1968), Mindaugas (1969), Mažvydas (1976) ir Katedra (1980), V. Majakovskio Pirtis (1970), W. Shakespeare’o Koriolanas (1972), Du veroniečiai (1980), Venecijos pirklys (1992), Daug triukšmo dėl nieko (1997), B. Brechto Motušė Kuraž (1975), A. Kopkovo Dramblys (1977), M. Gorkio Dugne (1978), V. Merežkos Proletarinis laimės malūnas (1981), E. Rostand’o Sirano de Beržerakas (1983), K. Sajos Žemaičių piemuo (1988), T. Williamso Senasis kvartalas (1991), H. von Kleisto Sukultas ąsotis (1994), R. Harwoodo Kvartetas (2003), N. Simono Banketas (2005), E.‑E. Schmitto Paleistuvis (2006), Oskaras ir ponia Rožė (2008) ir Jausmų tektonika (2010), J. Kesselringo Aršenikas ir seni nėriniai (2011), A. Herzog 4000 mylių (2014), E. De Filippo Kalėdos Kupjelų namuose (2016), J. Pulinovič Elzės žemė (2017), A. Galino Paradas (2019). Režisūroje derina komizmą ir dramatizmą, naudoja įvairias raiškos priemones (šokį, dainą, improvizacinius etiudus).

Vaidino teatre (Semiuelis Pikvikas – Ch. Dickenso Pikviko klubo užrašai 2002), kino ir televizijos filmuose (Dirgėla – Žaizdos žemės mūsų 1971, Trakymas – Perskeltas dangus 1974, abiejų režisierius M. Giedrys, Tėvas Braunas – Veidas taikinyje 1978–79, režisierius A. Grikevičius, Mauzehundas, Pastorius, Hubertas Nėjus – Moteris ir keturi jos vyrai 1983, Elzė iš Gilijos 1999, Edeno sodas 2015, visų režisierius A. Puipa, Martynas – Vestuvės girioje 1984, režisierius A. Araminas).

Apie P. Gaidį sukurtas dokumentinis filmas Povilas Gaidys. 50 metų teatre (2013, režisierius J. Javaitis).

LSSR valstybinė premija (1979), Gedimino ordino Karininko kryžius (2002). Auksinis scenos kryžius (2014).

L: Povilas Gaidys / sud. S. Galkauskaitė Klaipėda 1997.

1976

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką