Povilas Šilas

Šlas Povilas 1908 10 25Lukonys (Subačiaus vlsč.) 1993 09 03Vilnius, Lietuvos antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Teisininkas. V. P. Šilo tėvas. 1934 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. 1934–40 Šiaulių apygardos Kriminalinės policijos vadovas. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą buvo laikinai paliktas Šiaulių rj. kriminalinės policijos viršininko padėjėju. Kartu ėjo valstybės kaltintojo pareigas kriminalinėse bylose. 1941 01 pradžioje sovietų valdžios iš darbo atleistas. 1941 Kaune dalyvavo antisovietiniame Birželio sukilime. 1941 06 24 paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės teisingumo ministro pavaduotoju; pradėjo atkurti Lietuvos prokuratūrą ir tardymo aparatą. Naciams vyriausybę 1941 08 paleidus, dirbo Kauno apygardos teismo prokuratūroje, tapo vienu antinacinio Lietuvių fronto steigėjų. Kaip Lietuvių fronto atstovas įėjo į 1943 įkurtą Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą. Gestapui ėmus areštuoti komiteto vadovus, jo pirmininko pavaduotojas A. Damušis savo pareigas perdavė P. Šilui. Likę Lietuvoje Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, vadinamo Mažuoju vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu, vadovai posėdžiaudavo P. Šilo bute Kaune.

1945 01 09 LSSR Valstybės saugumo liaudies komisariato suimtas, 1946 02 09 Vilniuje grupinėje byloje nuteistas 10 m. griežto režimo lagerio ir 5 m. tremties; kalintas lageriuose Komijoje ir kalėjimuose. 1956 iš tremties paleistas. 1957–76 dirbo Šlifavimo staklių gamykloje Vilniuje. 1988 pabaigoje buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys. Savo veiklą ir lagerius aprašė prisiminimuose Mano kryžiaus kelių odisėjos, kurie 1985 KGB buvo konfiskuoti ir pridėti prie jam rengiamos naujos antisovietinės veiklos bylos (prisiminimai išleisti 1994). 1970 iš lenkų kalbos išvertė J. Ochmańskio monografiją Lietuvos istorija (platino rankraštį). Dar parašė 2 knygas: Pasaulio Šviesa – Lumen Gentium ir Lietuvių Tauta ir Mano testamentas (rankraščiai).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką