Povilas Višinskis

Višnskis Povilas 1875 06 28Ušnėnai (Užvenčio vlsč.) 1906 04 23Berlynas (palaidotas Vilniuje), lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas, literatūros kritikas, publicistas. Aktyvus tautinio judėjimo dalyvis. J. Višinskienės-Mikuckaitės vyras.

Povilas Višinskis

1894–98 studijavo Sankt Peterburgo universitete (gamtos mokslus). Nuo 1899 gyveno Kurtuvėnuose, Šiauliuose, vertėsi pamokomis. Bendradarbiavo draudžiamoje lietuvių spaudoje, rūpinosi knygnešyste, literatūros platinimu, prisidėjo prie lietuvių mėgėjų teatro organizavimo (1899 dalyvavo Keturakio komedijos Amerika pirtyje pastatyme). Po V. Kudirkos mirties tapo varpininkų lyderiu. Buvo vienas Lietuvių demokratų partijos kūrėjų ir jos programos (1902) sudarytojų, bet nesutardamas su jos dešiniaisiais veikėjais iš partijos pasitraukė. Lietuvos nepriklausomybės idėją pagrindė teoriškai, pabrėžė būsimos valstybės demokratinį pobūdį, suprato lietuvių kultūros integravimosi į Europos kontekstą būtinumą. Atgavus spaudą 1904 apsigyveno Vilniuje. 1904–05 dirbo laikraščių Vilniaus žinios ir Lietuvos ūkininkas redakcijose. 1905 su kitais įsteigė knygų leidybos bendrovę Šviesa.

Kūryba

Parašė realistinių demokratinių tendencijų apsakymų ir vaizdelių (Paparčio žiedas, Ant kryžkelio, Dvie meili), etnografinę studiją Antropologinė žemaičių charakteristika (parašyta 1897, išspausdinta 1935 22004). Parengė 2 elementorius (1905 51914, 1907 21914). Publicistinėse knygelėse (Žmogaus tiesos, Visuotinas, lygus, slaptas ir betarpiškas balsavimas, abi 1905, Kas tai yra konstitucija?, Vaina, arba Karė, abi 1906) ir straipsniuose (Credo 1901, Lietuvos ponai – didžturčiai 1903, Palaidieji (liuosieji, valnieji) žmonės ir spalių mėn. 3 (16) d. manifestas 1905) reiškė demokratinės politikos pažiūras, kritikavo carinę santvarką, aiškino visuomenės demokratinio valdymo principus, kėlė Lietuvos valstybingumo idėją, socialinės nelygybės problemas, reikalavo žemės reformos, ragino valstiečius nemokėti žemės išperkamųjų mokesčių.

Kūrybiniam darbui paskatino Šatrijos Raganą, Žemaitę, Lazdynų Pelėdą, Jovarą, rūpinosi jų kūrinių publikavimu. Literatūros kritikos straipsniuose, recenzijose, laiškuose propagavo realizmo estetiką, ragino rašytojus vaizduoti socialinę tikrovę, siekti meninio įtaigumo.

R: Raštai Vilnius 1964. L: J. Būtėnas Povilas Višinskis Kaunas 1936; A. Petrika Lietuvių tautinio atbudimo pionieriai: dr. V. Kudirka, P. Višinskis, G. Petkevičaitė-Bitė, J. Biliūnas, Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana Brooklyn 1939; A. Sprindis Povilas Višinskis Vilnius 1978; Povilo Višinskio skaitymai: mokslinės konferencijos, skirtos P. Višinskio 115-osioms metinėms, pranešimai / sud. D. Striogaitė Šiauliai 1990; Povilas Višinskis: idėjos ir darbai: nauja žiūra, nauji akcentai / sud. D. Striogaitė vilnius 2013.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką