Zakarẽvičius Povilas 1945 06 14Gudžiūnai 2018 09 12Kaunas, lietuvių inžinierius ekonomistas, vadybos teoretikas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011). Habilituotas daktaras (socialiniai mokslai; ekonomikos mokslų daktaras 1986).

Išsilavinimas ir veikla

1969 baigė Kauno politechnikos institutą (inžinerinę ekonomiką). 1969–1971 Studentų vasaros darbo ir poilsio stovyklų respublikinio štabo viršininkas. 1971–1974 studijavo Maskvos valdymo instituto aspirantūroje. 1975–1983 SSRS radijo pramonės ministerijos Lietuvos teritorinės valdymo problemų laboratorijos vadovas. 1983–1986 Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi instituto (Vilniuje) Kauno filialo Gamybos organizavimo katedros vedėjas, 1986–1989 instituto direktoriaus pavaduotojas; profesorius (1988). 1988–1989 aktyviai dalyvavo atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą, Atkuriamojo senato narys. 1989–2018 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, 1989–1990 šio universiteto Vadybos mokslų centro vadovas, 1990–1998 Biznio ir vadybos fakulteto dekanas, 1993–2006 universiteto prorektorius, 2006–2015 universiteto Verslo konsultavimo ir podiplominių studijų centro vadovas. Stažavo Atlantos (1993), Uppsalos (1998) universitetuose.

Povilas Zakarevičius

Mokslinė veikla

Įsteigė pirmąjį Lietuvoje vadybos mokslų žurnalą Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 1995–2018 jo redakcinės kolegijos pirmininkas ir mokslinis redaktorius.

Mokslinių tyrimų sritys: organizacijų valdymo teorijos, stambių gamybinių ūkinių korporacijų valdymo organizavimas, organizacinių valdymo struktūrų plėtra, personalo, strateginis valdymas.

Paskelbė daugiau kaip 80 mokslinių straipsnių.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Tarpšakiniai gamybiniai techniniai susivienijimai pramonėje (1975, rusų kalba), Įmonės valdymo sistemos tobulinimo planavimas (su Stanislovu Lapeika, 1985), Integruotos pramonės šakos: atsiradimas, organizavimas, valdymas (1986, rusų kalba), monografijos Vadyba: genezė, dabartis, tendencijos (1998 22002), Pokyčiai organizacijose: priežastys, valdymas, pasekmės (2003), Organizacijų vystymosi paradigma (2004), Žinių visuomenės formavimas: patirtis, problemos, perspektyvos (abi su kitais, 2008), Vadybos mokslas Lietuvoje (2015), vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams Organizacijų vadyba (su kitais, 2011).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką