požeminio vandens paieška ir žvalgyba

požemnio vandeñs paieškà ir žvalgýba, hidrogeologiniai tyrimai, kuriais siekiama įvertinti požeminio vandens išteklių formavimosi dėsningumus, eksploatacijos sąlygas ir režimą. Paieškos metu įvertinami perspektyvūs požeminio vandens tiekimui vandeningieji sluoksniai ir kompleksai. Šioje darbų stadijoje daugiausia remiamasi sukaupta archyvine hidrogeologinė informacija ir atliekami nedidelės apimties gręžimo ir kiti lauko darbai. Žvalgybos metu atliekami detalūs hidrogeologiniai tyrimai, kuriais tiksliai įvertinami požeminio vandens eksploataciniai kiekybiniai ir kokybiniai ištekliai, numatomi kaptažiniai požeminio vandens įrenginiai ir jų išdėstymas vandenvietėse.

Žvalgybos metu gauti duomenys naudojami naujų vandenviečių įrengimo arba esamų plėtimo projektams rengti. Galima eksploatacinė žvalgyba – hidrogeologinių tyrimų eksploatuojamame požeminio vandens telkinyje visuma, skirta išteklių kiekio ir kokybės formavimosi dėsningumų patikslinimui bei eksploatacijos schemos optimizavimui.

Lietuvoje

Pagal ištirtumo pobūdį požeminio vandens ištekliai skirstomi į ištirtuosius (įvertintus tiesioginiais žemės gelmių geologiniais tyrimais) ir prognozuojamuosius (netiesioginiais).

848

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką