„Pradai“, privati leidybos įmonė, veikusi Vilniuje 1991–2003.

Steigėjai ir vadovai

Steigėjai: L. Bielinis, P. Damijonaitis (direktorius), E. Meilūnas, R. Ozolas ir A. Rybelis (1992–2003 vyriausiasis redaktorius).

Veikla

Buvo įsteigta žurnalui Lietuva anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis leisti (išėjo tik du numeriai). Nuo 1992 leido daugiausia filosofinę ir sociologinę literatūrą. Iš viso išleido 258 knygas ir brošiūras (tarp jų 39 užsienio filosofijos klasikos veikalai), 16 kartografinių leidinių ir 6 periodinius leidinius. Turėjo spaustuvę.

Leidiniai

Leido knygų serijas: Filosofijos klasika (12 knygų), Didieji vardai (3 knygos), Senosios literatūros studijos (3 knygos), Senoji Lietuvos literatūra (3 knygos), Atviros Lietuvos fondo knygų serijos kai kurias knygas.

Svarbiausi leidiniai: Estetikos istorija t. 1, M. Pretorijaus Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla t. 1, G. H. Sabine’o ir T. L. Thorsono Politinių teorijų istorija, K. R. Popperio Atviroji visuomenė ir jos priešai, S. de Beauvoir Antroji lytis, H. Kissingerio Diplomatija, A. Šliogerio Transcendencijos tyla, Vaižganto, K. Binkio, L. Didžiulienės-Žmonos Raštai ir kita.

279

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką