„Pradalgė“, lietuvių literatūros metraštis, ėjęs 1964–80 Londone. Iš viso išėjo 10 knygų.

Leidėjai

Leido Nidos knygų klubas.

Leidinio skyriai

Turėjo poezijos, prozos, dramaturgijos, memuaristikos, kritikos ir istoriografijos skyrius.

Autoriai

Savo kūrinius skelbė daugelis išeivijos rašytojų: K. Almenas, L. Andriekus, A. Baranauskas, K. Barėnas, K. Bradūnas, E. Cinzas, L. Dovydėnas, A. Gustas, M. Katiliškis, S. Santvaras, V. Šlaitas, G. Tulauskaitė, A. Tulys, A. Vaičiulaitis ir kiti.

Literatūros klausimais rašė J. Grinius, V. Kazokas, I. Gražytė-Maziliauskienė, P. Naujokaitis, A. Šešplaukis-Tyruolis, A. T. Antanaitis ir kiti.

Redaktorius

Redaktorius K. Barėnas.

2172

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką