„Praeitis“, Lietuvos tęstinis leidinys. Nereguliariai leistas 1930–33 Kaune. Išėjo 2 tomai (1 tomas 1930, 2 tomas – 1933). Leido Lietuvos istorijos draugija.

Leidinyje buvo skelbiami straipsniai iš Lietuvos ir visuotinės istorijos, šaltiniai ir dokumentai, tyrimai, kritinės apžvalgos, recenzijos, nekrologai, paskelbta 1928–29 Lietuvos istorijos bibliografija. Straipsniuose užsienio veikėjų vardai ir pavardės buvo lietuvinami.

Redagavo A. Janulaitis, administratoriumi dirbo K. Jablonskis. Jie ir buvo pagrindiniai autoriai. Bendradarbiavo V. Biržiška, P. Galaunė, J. Yčas, I. Jonynas, P. Klimas, I. Lappo, J. Matusas, J. Sakalauskas, A. Šapoka, P. Tarasenka, E. Volteris.

Nustojus leisti Praeitį, 1935 Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas pradėjo leisti žurnalą Senovė.

Atkūrus Lietuvos istorijos draugiją, 1992 buvo išleistas Praeities 3 tomas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką