Alšnas Pranas, Ališáuskas 1911 09 27Vengrava (dabar Liūneliai, Ukmergės apskr.) 1986 09 29Torontas, lietuvių žurnalistas.

Išsilavinimas ir veikla

1929 Kaune baigė aukštesniąją policijos mokyklą. Vokiečių okupacijos metais kalintas už pasipriešinimo spaudos platinimą. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1946 Bamberge leido biuletenį Radijo bangomis. Nuo 1947 gyveno Kanadoje. Vienas savaitraščio Tėviškės žiburiai steigėjų ir darbuotojų.

Bendradarbiavimas spaudoje

Nuo 1929 bendradarbiavo leidiniuose Rytų Lietuva, Lietuvos aidas, Ūkininko patarėjas, Trimitas, Karys, Policija, užsienio lietuvių periodiniuose leidiniuose Draugas, Nepriklausoma Lietuva, Laiškai lietuviams ir Kanados laikraščiuose (anglų kalba).

Veikalai

Parašė novelių rinkinį Talismanas (1946), straipsnių rinkinį Maži žodžiai apie didelius dalykus (1960), monografiją Martynas Jankus: Mažosios Lietuvos patriarchas (1967).

1114

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką