Bieliáuskas Pranas 1883 08 23Slabada (Antanavo vlsč.) 1957 12 21Vilnius (palaidotas Valkininkuose), lietuvių kunigas (1911), tautosakos rinkėjas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas. Baigė Vilniaus kunigų seminariją. 1911–40 Vilniaus katedros vikaras, 1940–44 – Aušros Vartų koplyčios klebonas. 1911–40 vadovavo zitiečių Vilniaus skyriui. Lietuvių mokslo draugijos narys (nuo 1913). Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti vienas steigėjų (1914), jos Centrinio komiteto reikalų vedėjas. Dalyvavo Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto veikloje. Rūpinosi labdara. 1927 lenkų valdžios suimtas, kalintas. Sovietų okupacijos metais persekiotas sovietinio saugumo. Nuo 1947 Valkininkų bažnyčios klebonas. 1915–57 Vilniaus krašte rinko tautosaką ir etnografinę medžiagą. Užrašė daugiau kaip 3000 dainų su melodijomis, pasakų, smulkiosios tautosakos. 1936 sudarė ir išleido rinkinį Varguolių dainos: Vilniaus krašto lietuvių liaudies dainų tekstas ir melodijos. Išlikę P. Bieliausko dienoraščių.

R: Vilniaus dienoraštis 1915–1919 Trakai 2009; Dienoraštis 1920–1957 Vilnius 2012; Iš Slabados kaimo – į Vilniaus katedrą Trakai 2013.

980

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką