Brazỹs Pranas 1918 02 18Balsupiai (Marijampolės vlsč.) 1967 06 09Roma, katalikų vyskupas. Marijonas (1932). Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys. Teologijos dr. (1946), filosofijos dr. (1948).

Veikla Lietuvoje

1937 baigė filosofiją Romoje. Iki 1939 dėstė marijonų filosofijos institute Kaune, 1940–41 marijonų seminarijoje Varšuvoje. 1941–44 studijavo teologiją vokiečių universitete Prahoje, 1946–48 – teologiją ir filosofiją Romoje. 1942 įšventintas kunigu. 1946 marijonų Romos tarptautinės kolegijos studijų prefektas, 1947–48 noviciato vedėjas.

Pranas Brazys

Veikla užsienyje

1948 išvyko į Argentiną; Avellanedoje įkūrė ir iki 1952 redagavo laikraštį Laikas. 1952 įsteigė marijonų spaustuvę. Buvo marijonų noviciato vedėjas, marijonų vyresnysis ir Aušros Vartų parapijos klebonas.

1957 atvyko į Romą; marijonų vicegenerolas, Romos namo vyresnysis (iki 1963). Titulinis Zellos vyskupas (1964), paskirtas vadovauti lietuvių išeivių sielovadai Europoje; lankėsi lietuvių parapijose Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Europoje, Vokietijoje įkūrė Lietuvių sielovados centrą.

Bendradarbiavo žurnaluose Židinys, Šaltinis. Parašė monografiją Pijus XII (1939).

L: S. Yla Vysk. Pranas Brazys Brooklyn 1969.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką