Pranas Dailidė

Daildė Pranas 1888 09 29Sintautai 1965 09 01Syracuse (Niujorko valstija), lietuvių visuomenės veikėjas, diplomatas, žurnalistas. B. E. Dailidės brolis. 1911 baigė Sankt Peterburgo universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą (aktyviai dalyvavo studentų organizacijos veikloje), 1935 – Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. Lietuvos Tarybos, vėliau Lietuvos Respublikos atstovas Kaukazo valstybėms, rūpinosi grąžinti į Lietuvą karo pabėgėlius. 1921–39 (su pertraukomis) dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje (1921 vadovavo Ypatingajam skyriui, kuris vykdė sutartį su Rusija). Už brošiūrą Bažnyčios padėtis valstybėje (1925) valdančioji Lietuvos krikščionių demokratų partija pasiūlė jam pasitraukti iš tarnybos. 1925–26 dirbo Lietuvos banke. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos veikėjas (1926 ir 1930 centro komiteto narys).

1926–27 Seimo atstovas, pritarė Bažnyčios atskyrimui nuo valstybės. Per Gruodžio septynioliktosios perversmą (1926) suimtas, netrukus paleistas. 1926 laikraščio Lietuva, 1927–28 (faktinis) Lietuvos žinių redaktorius. 1935–39 Lietuvių tautininkų sąjungos narys, ELTA direktorius. 1939–40 Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Latvijoje. 1940–41 vertėsi advokato praktika.

1944 pasitraukė į Švediją, dėstė Stokholmo universitete slavų kalbas. 1947 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Nuo 1951 Syracuse’o universitete dėstė rusų kalbą. Lietuvių tremtinių draugijos (1947 pirmininkas), BALF veikėjas. Bendradarbiavo Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudoje, 1947–53 žurnale Margutis paskelbė atsiminimų.

Parašė matematikos vadovėlių, parengė spaudai rinkinį Lietuvos sutartys su svetimomis valstybėmis (2 tomai 1930–39).

1718

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką