Dauknỹs Pranas 1920 10 27Šiauliai 2002 02 05Melburnas, kunigas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys (1984). Teologijos dr. (1984).

1953 įšventintas kunigu. 1954 baigė Popiežinį Angelicum institutą Romoje. 1954–62 buvo Londono lietuvių ir Lietuvių skautų sąjungos kapelionas. Didžiosios Britanijos katalikų kongreso (1956) vienas rengėjų.

1963 apsigyveno Australijoje. 1963–66 Adelaidės, 1966–73 Geelongo lietuvių kapelionas. 1973–89 Tėviškės aidų redaktorius. Australijos lietuvių bendruomenės, Lietuvos skautų sąjungos veikėjas, 1987–90 Australijos lietuvių katalikų federacijos pirmininkas.

Parašė knygas Už geresnį pasaulį (1957), Lietuvos katalikų bažnyčios priešinimasis religiniam persekiojimui (The Resistence of the Catholic Church in Lithuania Against Religious Persecution 1984). Išvertė D. Riccioti Kristaus gyvenimas (1962).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką