Enskáitis Pranas, slap. Mažàsis Brólis 1905 05 15Griškabūdis 1992 03 31Hamilton (Kanada), lietuvių leidėjas, rašytojas.

Biografija

Baigė Fredos aukštesniąją sodininkystės ir daržininkystės mokyklą Kaune. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į Kanadą. 1951 Rodney įkūrė skautų ir evangelikų periodinių leidinių leidybos bendrovę Rūta. 1957 persikėlė (kartu su leidykla) į Hamiltoną. Redagavo (ir leido) laikraštį Skautas (1949), žurnalą Skautų aidas (nuo 1950), Sietynas (nuo 1974).

Kūryba

Išleido novelių rinkinį Plazdanti širdis (1940). Parašė prozos, poezijos, atsiminimų knygas: Artimui pagalbon: Gerojo darbelio vaizdeliai (1947), Namai ant uolos: Laiškai tikėjimo broliui, Ramybės uostas (abi 1950), Svajūnas: Gintaro krašto legendos-pasakos (1951), Audra eina: Atsiminimų pynė… (1961), Mano darželio gėlės (1970?, eilėraščių rinkinys), Rūtos ir lelijos: Skautiški apsakymai (1976). Parengė rinktinę Dangus ir žemė susitinka (1979).

688

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką