Pranas Gaida-Gaidamavičius

Gaidà-Gaidamãvičius Pranas 1914 01 26Bajorai (Želvos vlsč., Ukmergės apskr.) 2013 07 24Aukštadvaris (Trakų rj.), Lietuvos katalikų kunigas, žurnalistas. Z. Gaidamavičiaus brolis. Teologijos daktaras.

Išsilavinimas

1937 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą ir Kauno kunigų seminariją, įšventintas kunigu. 1940–46 studijavo Münsterio, Freiburgo ir Leuveno universitetuose.

Veikla

1944–46 Freiburgo lietuvių tremtinių kapelionas. 1950 išvyko į Kanadą. 1950–52 dėstė filosofiją Mont-Laurier (Kvebeko provincija) kunigų seminarijoje. Nuo 1954 dirbo laikraščio Tėviškės žiburiai redakcijoje, nuo 1961 – vyriausiasis redaktorius. 2010 sugrįžo į Lietuvą. Bendradarbiavo laikraščiuose Darbininkas, Draugas, Rytas, XX amžius, žurnale Židinys, Naujoji Romuva, Aidai.

Veikalai

Parašė knygas Išblokštasis žmogus (1951), Milžinas, didvyris, šventasis: Žmogiškosios pilnaties vizija (1954), Didysis nerimas (1961), Krikščionis tarp kolektyvizmo ir individualizmo (1974). Knygos apie arkivyskupą T. Matulionį Nemarus mirtingasis (1981) vienas autorių.

Apdovanojimai

Gedimino ordino Riterio kryžius (2002). Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didysis kryžius (2009).

R: Raštai Vilnius 1996.

1114

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką