Garšvà Pranas 1915 01 18Pasnietalys (Veliuonos vlsč., Kauno apskr.) 1993 01 24Čikaga, katalikų kunigas, lietuvių spaudos darbuotojas. Marijonas (1933).

Išsilavinimas

1937–40 studijavo filosofiją Marijonų filosofijos institute Kaune, teologiją Vytauto Didžiojo universitete, 1941–42, 1946–47 Tübingeno universitete, 1947–1948 Šv. Tomo Akviniečio (Angelicum) universitete Romoje.

Gyvenimo faktai ir veikla

1942 įšventintas kunigu. Kunigas ir Aukštesniosios prekybos mokyklos kapelionas Marijampolėje.

1944 pasitraukė į Vakarus. Tübingeno lietuvių karo pabėgėlių stovyklos kapelionas.

1948 persikėlė į Argentiną. Nuo 1954 Avellanedos marijonų vienuolyno viršininkas ir Aušros Vartų lietuvių parapijos Buenos Airėse klebonas.

Nuo 1957 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1958–72 Lietuvių knygos klubo Čikagoje vedėjas. Nuo 1964 Lietuvių skaučių seserijos, Lietuvių skaučių sąjungos, ateitininkų korporacijos Giedra dvasios vadas.

Darbas spaudoje

1948–54 dirbo laikraštyje Laikas, nuo 1952 jo redaktorius. 1957–92 laikraščio Draugas redaktorius. Bendradarbiavo leidiniuose Šaltinis, Darbininkas, Lux Christi, Mūsų laikraštis, Tėviškės žiburiai.

Veikalai

Parašė knygą Negęstanti šviesa: Marijonų veikla Amerikoje (1964).

688

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką