Jucáitis Pranas 1896 12 05Kiaulupiai (Sintautų vlsč., Naumiesčio apskr., dabar Šakių rj.) 1986Jungtinės Amerikos Valstijos, lietuvių išeivijos chemikas, visuomenės veikėjas. Chem. dr. (1930).

Dirbo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus komitete, 1917–18 Lietuvos Taryboje Vilniuje, 1919 Lietuvos pasiuntinybės Šveicarijoje sekretorius. Studijavo Berno, Fribūro, Münsterio universitetuose. 1924–41 dėstė Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje; profesorius (1932). 1941–42 Vytauto Didžiojo universiteto Fizikinės chemijos katedros vedėjas ir Technologijos fakulteto dekanas. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1948–51 dėstė Gannono universitete Erie, 1951–58 Ilinojaus technologijos instituto Čikagoje Biochemijos ir maisto technologijos skyriaus vedėjas. 1952–54 Amerikos lietuvių profesorių draugijos, nuo 1954 Ateitininkų sendraugių sąjungos pirmininkas. 1958–61 dirbo naftos perdirbimo bendrovėje Lindene, 1961–70 Owens‑Illinois Co mokslinių tyrimų centre.

Paskelbė mokslinių straipsnių, padarė išradimų, bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje (Chemijos skyriaus redaktorius).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką