Pranas Klimaitis

Klimáitis Pranas 1885 01 08Papartynai (Sintautų vlsč.) 1940 02 01Vilnius, Lietuvos visuomenės ir karo veikėjas, žurnalistas. 1903 baigė Veiverių mokytojų seminariją. Nuo 1904 dirbo Vilniaus žinių redakcijoje. 1905 pabaigoje vienas Didžiojo Vilniaus seimo Organizacinio komiteto ir seimo sekretorių. 1905 su kitais įsteigė Lietuvių mokytojų sąjungą. Nuo 1906 mokytojavo. 1906–07 Vilniuje redagavo laikraštį Lietuvis. Vėliau įgijęs matininko kvalifikaciją dirbo Kauno žemės tvarkymo komisijoje. 1916 01 mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę. 1916 baigė Aleksejaus karo mokyklą Maskvoje. 1917 dalyvavo Rusijos lietuvių seime Petrograde. Rusijos kariuomenėje organizavo lietuvių karinius dalinius. Bolševikų suimtas, 1918 01–05 kalintas.

1918 07 Sibire mobilizuotas į A. Kolčiako armiją; nuo 1919 07 atskirojo Vytauto Didžiojo lietuvių bataliono kuopos vadas. 1919 11 pateko į Sovietų Rusijos kariuomenės nelaisvę, kalintas. 1920 08 pasikeitus belaisviais ir įkaitais grįžo į Lietuvą. 1920 09 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose su Lenkijos kariniais daliniais. 1922–25 tarnavo Generalinio štabo žvalgybos skyriuje, 1922–25 Lietuvos šaulių sąjungos vadas; majoras (1925). Per 1923 01 Klaipėdos krašto sukilimą buvo sukilėlių vado pavaduotojas, su kitais parengė Klaipėdos užėmimo operaciją. Vėliau vertėsi žurnalistika. Aktyvus 1926 Gruodžio septynioliktosios perversmo veikėjas. Nepatenkintas tautininkų veiksmais 1927 01 bandė rengti naują perversmą, buvo suimtas.

Svarbesnės knygos: Lietuvos istorija (1912 61922, nuo 3 leidimo 1919 – Prano Lietuvos istorija; vadovėlis pradžios mokykloms), Trumpa mūsų kalbos gramatika (1922), Lietuvių spauda (1933), Publicistika (1933), Kova dėl pajūrio (1935). Parašė atsiminimus apie Didįjį Vilniaus seimą (1931 išspausdinti mėnraštyje Židinys, 2016 – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos žurnale Parlamento studijos). Išvertė knygų iš rusų kalbos. Pasirašinėjo Prano slapyvardžiu.

1718

-Pranas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką