Skadžius Pranas 1899 03 26Subačius 1975 12 18Hot Springs, lietuvių kalbininkas. Lietuvos mokslų akademijos narys (1941). Dr. (1929).

Išsilavinimas

1923–25 studijavo Lietuvos universitete. Artimai bendravo su J. Jablonskiu, klausė K. Būgos paskaitų. 1925–29 Leipcigo universitete studijavo baltistiką, slavistiką ir lyginamąją kalbotyrą. P. Skardžiaus mokytojai buvo J. Gerulis, R. Trautmannas.

Akademinė veikla Lietuvoje

Disertacijoje Slavų skoliniai senojoje lietuvių kalboje (1931, vokiečių kalba) pateikė apie 3000 slavizmų žodyną. Išleido knygas: Daukšos akcentologija (1935), Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas (1936). Veikale Lietuvių kalbos žodžių daryba (1943), remdamasis latvių, prūsų ir kitų indoeuropiečių kalbų faktais, nagrinėjo lietuvių kalbos vardažodžių, veiksmažodžių, sudėtinių žodžių darybos klausimus, pateikė naujadarų apžvalgą. Paskelbė straipsnių lietuvių kalbos leksikologijos, gramatikos, kalbos istorijos, terminologijos, kalbos kultūros klausimais. Įsteigė ir redagavo žurnalą Archivum Philologicum (1930–39), Kalba (1930), buvo žurnalo Gimtoji kalba redakcinės komisijos narys. Vienas Lietuvių kalbos draugijos (1935–41) steigėjų. Prisidėjo prie akademinio Lietuvių kalbos žodyno rengimo. Redagavo L. Dambriūno sudarytą Kalbos patarėją (su A. Saliu, 1939).

Pranas Skardžius

1929–39 Vytauto Didžiojo universiteto (iki 1930 Lietuvos universitetas) docentas. 1934–35 Valstybės teatre mokė bendrinės tarties ir kirčiavimo. 1939–43 Vilniaus universiteto profesorius.

Veikla emigracijoje

1944 pasitraukė iš Lietuvos. 1946–49 dirbo Tübingeno universitete. 1949 apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1956 baigė Clevelando aukštąją bibliotekininkystės mokyklą, iki 1971 dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone.

Lietuvių kalbos tyrinėjimai išeivijoje

Reikšmingų darbų parašė išeivijoje: Lietuvių kalbos vadovas (su S. Barzduku ir J. M. Laurinaičiu, 1950), Dievas ir Perkūnas (1963), Lietuvių kalbos kirčiavimas (1968), Lietuvių vandenvardžiai su ‑nt‑. Jų daryba, kilmė ir reikšmė (1973), Lietuviški tarptautinių žodžių atitikmenys (1973), Naujojo Testamento vertimų lietuvių kalba (išleistas 1979).

Vokiečių kalba paskelbė straipsnių apie lietuvių kalbos tyrinėtojus, kalbos kultūros klausimais. Parašė Rašybinį lietuvių kalbos žodyną (neišleistas). Lietuvoje išleisti P. Skardžiaus Rinktiniai raštai: Lietuvių kalbos žodžių daryba (t. 1 išleistas 1996), Bendrinės kalbos dalykai (t. 2 išleistas 1997), Bendrinės kalbos kultūra (t. 3 išleistas 1998), Moksliniai straipsniai ir studijos (t. 4 išleistas 1998), Akcentologija. Bendrinės kalbos kultūra. Publicistika (t. 5 išleistas 1999; 1–5 t. parengė A. Rosinas), Rodyklės ir bibliografija (t. 6 2013; parengė M. Šinkūnas, E. Žilinskaitė-Šinkūnienė), Rodyklės (t. 7 2014; parengė M. Šinkūnas, E. Kazakėnaitė).

R: Rinktiniai raštai 7 t. / sudarė ir parengė A. Rosinas Vilnius 1996–2013.

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką