Pranas Sližys

Sližỹs Pranas 1915 12 16Traupis 2004 02 15Vilnius, lietuvių vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius. R. P. Sližio tėvas. 1934 Kaune lankė K. Kavecko vargonininkų ir chorvedžių kursus. 1937–41 vargonuoti ir kompozicijos teorijos mokėsi Kauno konservatorijoje (J. Žuko, N. Martinonio, J. Bendoriaus, A. Kačanausko, J. Gruodžio, V. Bacevičiaus klasėse). 1939–45 mokytojavo Ukmergės mokytojų seminarijoje ir gimnazijoje, vadovavo moksleivių chorams, vargonininkavo Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 1946–47 Vilniaus Arkikatedros bazilikos vargonininkas, 1946–49 ir 1989–92 choro vadovas. 1948 baigė Vilniaus konservatoriją (K. Kavecko vargonų klasę), tais pačiais metais Vilniaus dešimtmetėje muzikos mokykloje įsteigė chorą, 1948–75 vadovavo Vilniaus universiteto studentų chorui, koncertavo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje. 1966–75 Vilniaus universiteto Estetinio lavinimo katedros vedėjas; docentas (1971).

1961–65 Elektronikos vyrų choro vadovas. 1977–83 vadovavo Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios chorui, vargonininkavo. Lietuvos dainų švenčių (1960, 1965, 1970) ir Gaudeamus (1956, 1958, 1967, 1968) vyriausiasis dirigentas.

Sukūrė giesmių, mišių, choro dainų, harmonizavo lietuvių liaudies dainų. Išleistos P. Sližio kūrinių rinktinės Mišios, giesmės, dainos (1995), Tave, Dieve, garbinam (2000).

Apdovanojimai

Gedimino ordino Riterio kryžius (1995).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką