Pranas Sližys

Sližỹs Pranas 1889Gyvatynė (Anykščių vlsč.) 1961 03 25Pittsburgh, Lietuvos karo veikėjas, gydytojas. Pulkininkas (1923). B. Sližio brolis. 1913 baigęs Karo medicinos akademiją Sankt Peterburge tarnavo Rusijos imperijos kariuomenės 43 artilerijos brigados Vilniuje jaunesniuoju gydytoju. Nuo 1914 su brigada dalyvavo I pasauliniame kare, 1915–17 lauko ligoninės vyriausiasis ordinatorius, 1918 vyriausiasis gydytojas. 1918 grįžęs į Lietuvą vertėsi gydytojo praktika. 1919 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, tarnavo Karo mokyklos gydytoju ir sanitarijos lektoriumi, Kilnojamosios karo ligoninės vyriausiuoju gydytoju (vėliau prisidėjo prie Karo ligoninės įsteigimo). Lietuvos sporto sąjungos vienas steigėjų (1919). 1920–21 Kauno įgulos karo gydytojas. 1921–23 ėjo Pirmosios raitelių divizijos gydytojo pareigas, 1923–25 Antrosios karinės apygardos gydytojas, 1926–30 Husarų pulko vyriausiasis gydytojas.

Karo muziejaus (1919) ir Karo invalidams šelpti komiteto (1924) vienas steigėjų. 1930–31 ėjo karo sanitarijos viršininko padėjėjo pareigas. Paleistas į atsargą nuo 1931 dirbo Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, Kaune įsteigė greitosios pagalbos stotį, iki 1944 jai vadovavo. Per 1941 Birželio sukilimą greitosios pagalbos automobilius panaudojo sužeistiesiems ir ginklams vežti.

1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 emigravo Jungtines Amerikos Valstijas, dirbo ligoninėse.

Gedimino 3 laipsnio ordinas (1928).

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 7 Vilnius 2007.

1947

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką