Pranas Vaičaitis (fotografija iš eilėraščių rinkinio Eilės 1903, Plymouth)

Vaičáitis Pranas 1876 02 10Santakai (Sintautų vlsč.) 1901 09 21Santakai (Sintautų vlsč.; palaidotas Sintautuose), lietuvių poetas. Elegijos žanro pradininkas lietuvių lyrikoje. 1900 baigęs Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą dirbo Sankt Peterburgo mokslų akademijos bibliotekoje. Peterburge įsitraukė į lietuviškų draugijų veiklą, bendravo su jį globojusiu etnografu E. Volteriu. Už dalyvavimą Sietyno draugijos veikloje 1899 kalintas. Susirgęs džiova grįžo į Santakus.

Kūryba

Pirmasis poezijos rinkinys išleistas 1903 Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jame P. Vaičaitis atsiskleidė kaip jautrus, mąslus, savo šalį mylintis poetas, jausmų gilumu ir kūrybiniu polėkiu pralenkęs kitus 19 a. pabaigos eiliuotojus. Poezijoje vyrauja tarnavimo tautai ir teisingumo siekio idėjos; kūryba grindžiama lietuvių mitologijos ir liaudies dainų tradicija, visuotinės literatūros pažinimu. Eilėraščiai įvairios tematikos (gamta, istorija, patriotika, socialinė kasdienybė, religija, individo išgyvenimai) ir skirtingų nuotaikų (meilė, gailestis, pyktis, pašaipa). Įvairuoja vaizduosena ir raiška (romantizmo ir realizmo ypatumai, epiškumas ir lyrizmas) bei poezijos žanrai (jie gana kanoniški). Jai būdinga žmogaus būties apmąstymai, skausmo, mirties nuojautų išpažinimas, melancholiška nuotaika. Eiliavimas natūralus, melodingas, kalba intymi, neįmantri, be sudėtingesnės metaforikos, eilių tonacija labiau pasakojamoji, stipriai jaučiama zanavykų – P. Vaičaičio tėviškės – šnekta. Daug eilėraščių virto liaudies dainomis.

Pranas Vaičaitis (fotografija iš eilėraščių rinkinio Eilės 1903, Plymouth)

Atminimo įamžinimas

P. Vaičaičio gimtojoje sodyboje Santakuose įrengtas poeto memorialinis muziejus, sodybos kieme pastatytas paminklas (1996, skulptorius Kęstutis Krasauskas, g. 1968), Sintautuose 2013 atidengtas paminklas (skulptorius J. Šlivinskas).

Pranas Vaičaitis

R: Eilės Pranciškaus Vaičaičio Plymouth 1903; Raštai Kaunas 1921, Rinktinė Vilnius 1956, Lėkite, dainos Vilnius 1975, Raštai Vilnius 1996.

996

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką