Pranas Viktoras Raulinaitis

Pranas Viktoras Raulinaitis

Raulináitis Pranas Viktoras 1895 09 23Čisava (Sasnavos valsčius) 1969 10 13Los Andželas, lietuvių teisininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Išsilavinimas ir veikla

Teisės daktaras (1923). Studijavo Maskvos, 1919–29 – Fribūro universitete. 1924–36 dėstė teisę Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje ir Aukštojoje administracijos mokykloje Kaune, 1941–44 – Vilniaus (1941–43 Teisės fakulteto Prekybinės teisės katedros vedėjas) ir Vytauto Didžiojo universitetuose, 1946 – Pabaltijo universitete Hamburge; profesorius (1941).

1917 išvyko į Jekaterinodarą (dabar Krasnodaras), dirbo savivaldybėje, 1918 įkūrė Vyriausiąją lietuvių tarybą Šiaurės Kaukaze ir jai vadovavo.

1918 grįžęs į Lietuvą dirbo laikraščio Nepriklausoma Lietuva redakcijoje Vilniuje. 1919 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę Kaune, dirbo Propagandos skyriuje, su Lietuvos krikščionių demokratų partija įsteigė Lietuvos darbo federaciją ir jai vadovavo. 1922–23 I, 1923–26 II (vicepirmininkas), 1926–27 III Seimo (Darbo federacijos frakcijos) narys. 1925 įsteigė Lietuvos mažažemių ir naujakurių sąjungą ir jai vadovavo. 1927 prezidentui A. Smetonai paleidus III Seimą perėjo į opoziciją; už vyriausybės kritiką baustas, persekiotas. 1927–31 dirbo advokatu Kaune. 1931–44 Kauno metropolijos kurijos, 1941–44 – ir Švietimo ministerijos juriskonsultas.

1944 išvyko į Fribūrą, iki 1945 dirbo Apeliacinio teismo civiliniame skyriuje. 1945 prancūzų karo valdžios priimtas karo teismų advokatu. 1948 Fribūre įkūrė prekybos mokyklą ir iki 1949 jai vadovavo, dėstė teisę.

1949 išvyko į Melburną. 1950–52 Australijos lietuvių kultūros fondo pirmininkas. 1950 Melburne įkūrė Karaliaus Mindaugo aukštųjų mokslų institutą ir iki 1954 jam vadovavo.

1954 persikėlė į Los Andželą. Nuo 1955 dirbo draudimo ir nekilnojamojo turto agentu. 1955 prisidėjo steigiant Lietuvos mokslo institutą Los Andžele. 1957–59 Lietuvos teisininkų draugijos Los Andželo skyriaus pirmininkas.

Straipsniai ir knygos

Bendradarbiavo lietuvių laikraščiuose Lietuva, Rytas, XX amžius, Naujoji Romuva, Lietuvos aidas, žurnale Lietuvos ūkis, Jungtinėse Amerikos Valstijose – laikraštyje Laisvė, Australijoje – žurnaluose Tėviškės aidai, Mūsų pastogė, Švyturys. Svarbiausi veikalai: Parlamentarizmas (1925), Administracijos principai (1926), Darbo organizacijos metmenys (1930).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką