Vsvydas Pranas, tikr. Pranas Višomrskis 1922 02 04Kazlų Rūda 2017 08 14Los Andželas, lietuvių rašytojas, literatūros kritikas. 1940 Kauno universitete studijavo architektūrą, 1941–43 Vytauto Didžiojo universitete (1941 Kauno universitetas) – filosofiją, 1944–46 Vilniaus universitete – istoriją. 1943 per nacių Vokietijos okupaciją tarnavo Vokietijos kariuomenėje, dezertyravo. 1944–46 dirbo vertėju laikraštyje Tiesa. 1946 pasitraukė į Lenkiją, 1947 persikėlė į Vokietiją, nuo 1950 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Los Andžele dirbo projektuotoju bendrovėje Container Corporation of America, pakavimo dizaineriu konteinerių gamykloje.

Bendradarbiavo kultūros žurnale Žvilgsniai. Paskelbė eilėraščių, esė, literatūros ir teatro kritikos straipsnių, knygų recenzijų (V. Alanto, L. K. Andriekaus, J. Avyžiaus, K. Bradūno, R. Gavelio, S. Gedos, J. Ivanauskaitės, A. Kairio, J. Kelero, L. Lėto, A. Marčėno, B. Pūkelevičiūtės, H. Radausko, T. Venclovos), publicistikos straipsnių dienraščio Draugas kultūros priede, periodiniuose leidiniuose Aidai, Akiračiai, Metmenys, Literatūra ir menas. Eilėraščių išspausdinta almanachuose (Ketvirtoji pradalgė 1967), antologijose. Išvertė eilėraščių iš rusų (O. Mandelštamo) ir lenkų (Cz. Miłoszo) kalbų.

857

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką