Pranciškus Ramanauskas

Ramanáuskas Pranciškus 1893 11 21Betygala 1959 10 15Telšiai (palaidotas Telšių katedros kriptoje), katalikų vyskupas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Kankinys (2000). Teologijos daktaras (1930).

Išsilavinimas ir veikla

1910–17 studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1917 įšventintas kunigu. 1917–20 Pumpėnų, 1920–21 Krekenavos, 1921 Raseinių parapijų vikaras. 1922–24 studijavo Kauno universiteto Teologijos‑filosofijos fakultete. 1924 paskirtas Telšių parapijos vikaru, kartu ėjo Telšių mokytojų seminarijos ir lenkų progimnazijos kapeliono pareigas. 1926–27 dirbo Telšių vyskupijos kurijos notaru. 1927–30 studijavo Grigaliaus universiteto Teologijos fakultete Romoje. 1930–46 Telšių kunigų seminarijoje dėstė dogminę teologiją ir religijos pedagogiką; profesorius (1930). 1940 paskirtas Telšių kunigų seminarijos rektoriumi ir inspektoriumi bei suteiktas prelato titulas. 1944 nominuotas tituliniu Karpasijos (Kipras) vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo V. Borisevičiaus augziliaru ir generaliniu vikaru.

Pranciškus Ramanauskas

Kalinimas

1946 sovietų saugumo suimtas, apkaltintas antisovietine veikla, 1947 nuteistas 10 metų lagerio. Kalėjo Oršos kalėjime, Karagandos ir Komijos lageriuose.

1956 grįžo į Lietuvą, bet sovietų valdžia neleido eiti vyskupo pareigų, gyveno Švėkšnoje.

Rašytinis palikimas

Parašė knygą Tikybos pamokos praktikoje (1934 22010). 1932–34 leido ir redagavo laikraštį Spauda ir gyvenimas, 1936 – Žemaičių prietelius.

Apdovanojimas

Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius (2006).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką