Prano Dovydaičio vadovaujama Vyriausybė 1919

Prãno Dovydáičio vadováujama Vyriausýbė 1919

Atsistatydinus Mykolo Sleževičiaus vadovaujamai Vyriausybei (1919 03 10) vadovauti naujai Vyriausybei Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumas netikėtai pakvietė Lietuvių krikščionių demokratų partijos veikėją P. Dovydaitį (prieš partijos valią). Kairiosios partijos (Lietuvos socialdemokratų partija, Santara, Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija) dalyvauti sudarant Vyriausybę atsisakė. 1919 03 12 Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumo patvirtintoje dešiniojoje Vyriausybėje (lentelė) buvo trys krikščionys demokratai (P. Dovydaitis, V. Petrulis, A. Stulginskis), penki Tautos pažangos partijos atstovai (A. Voldemaras, A. Merkys, L. Noreika, J. Yčas ir M. Yčas) ir trys nepartiniai (J. Šimoliūnas, J. Šimkus ir P. Matulionis). Jau po savaitės P. Dovydaitis pareiškė atsistatydinąs, nes nemažai ministrų atsisakė su juo dirbti. Formaliai Vyriausybė išsilaikė mėnesį; ministro pirmininko pareigas ėjo A. Stulginskis.

P. Dovydaičio Vyriausybės (iš kairės pradedant trečiu – V. Petrulis, L. Noreika, A. Merkys, J. Šimoliūnas, iš dešinės antras P. Dovydaitis, šeštas – J. Šimkus, septintas – A. Stulginskis), Lietuvos Valstybės Tarybos ir Amerikos pagalbos misijos nariai (Kaunas, 1919)

-Dovydaičio Vyriausybė; -Trečioji Vyriausybė; -Dovydaičio Ministrų Kabinetas; -P. Dovydaičio Vyriausybė; P. Dovydaičio Ministrų Kabinetas; -Trečiasis Ministrų Kabinetas

1

884

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką