prekýbos mokyklà, profesinio mokymo įstaiga, suteikianti profesinį ir bendrąjį arba povidurinį neaukštąjį išsilavinimą ir rengianti prekybos ir maitinimo įmonių specialistus.

Pagrindinės specialybės

Pagrindinės specialybės: apskaitininkai ir kasininkai, padavėjai, pardavėjai, konditeriai, virėjai, barmenai, prekybos įmonių vadybininkų padėjėjai.

Prekybos mokyklos Lietuvoje

Lietuvoje 1919–1940 veikė specialiosios, vadinamosios komercijos, dviejų laipsnių prekybos mokyklos – žemesniosios ir aukštesniosios. Žemesniosios prekybos mokyklos rengė prekybos įmonių žemesnįjį personalą (pardavėjus, sąskaitininkus, nedidelių parduotuvių vedėjus). Mokslas truko 2 metus. Aukštesniosios prekybos mokyklos rengė buhalterius, parduotuvių vedėjus, banko darbuotojus. Jose mokslas truko 4 metus. Vasarą prekybos mokyklos mokiniai praktiką atlikdavo prekybos įmonėse. Baigę žemesniąsias prekybos mokyklas mokiniai galėjo stoti į aukštesniąsias prekybos mokyklas, o baigę jas – į Prekybos institutą arba į kitą aukštąją mokyklą.

Pirmąją nuolatinę dvimetę prekybos mokyklą 1931 Kaune įsteigė Lietuvių verslininkų sąjunga. Mokykla rengė atskaitomybės ir administracijos įstaigų tarnautojus. Ši mokykla veikė iki 1937/1938 mokslo metų pabaigos. Pirmoji valstybinė žemesnioji prekybos mokykla įsteigta 1934 Šiauliuose. 1938 Kaune įsteigta valstybinė aukštesnioji prekybos mokykla. 1940 pradžioje valstybinės prekybos mokyklos įsteigtos Panevėžyje, Marijampolėje, Švenčionėliuose. 1943–1944 veikė 6 prekybos mokyklos (4 buvo ir žemesniosios, ir aukštesniosios), kuriose buvo apie 150 mokytojų ir 1400 mokinių. SSRS okupacijos metais specialistus prekybos ir maitinimo įmonėms rengė Profesinio techninio mokymo komiteto (iki 1986 – Prekybos ministerijos) ir Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos prekybos mokyklos. Profesinio techninio mokymo komitetas savo žinioje turėjo 5 prekybos mokyklas. Jos rengė pramonės prekių kontrolierius kasininkus, maisto prekių kontrolierius kasininkus, virėjus, konditerius, padavėjus. Į prekybos mokyklą buvo priimami (nuo 1980) tik to miesto, kur yra prekybos mokykla, gyventojai, baigę aštuonmetę arba vidurinę mokyklą. Mokymosi laikas buvo 1–3 metai. Vilniaus prekybos mokykla (įkurta 1945; 1986/1987 buvo 1440 mokinių) rengė specialistus Vilniaus, Kauno prekybos mokykla (įkurta 1946; 1986/1987 buvo 520 mokinių) – specialistus Kauno ir Druskininkų, Klaipėdos prekybos mokykla (įkurta 1961, 1961–1968 Kauno prekybos mokyklos filialas; 1986/1987 buvo 520 mokinių) – Klaipėdos ir Palangos, Šiaulių prekybos mokykla (įkurta 1961; 1961–1968 Vilniaus prekybos mokyklos filialas; 1986/1987 buvo 300 mokinių) – specialistus Šiaulių, Panevėžio prekybos mokykla (įkurta 1967, 1967–1971 Vilniaus prekybos mokyklos filialas; 1986/1987 buvo 230 mokinių) – specialistus Panevėžio prekybos ir maitinimo įstaigoms. Lietuvos kooperatyvų sąjunga specialistus rengė vienmetėje Kauno kooperacijos prekybos mokykloje (įkurta 1952; rengė kontrolierius kasininkus ir padavėjus) ir 57 prekybos mokyklose, veikiančiose pačiose prekybos ir maitinimo organizacijose keturiasdešimtyje Lietuvos rajonų. Į Kauno kooperacijos prekybos mokyklą buvo priimami baigę vidurinę mokyklą. 1986/1987 joje mokėsi 1510 moksleivių.

Prekybos mokyklos pačiose prekybos ir visuomenės maitinimo organizacijose pradėtos steigti 1957. Teorinius dalykus jose dėstė tų organizacijų specialistai, praktinis moksleivių mokymas vyko tų organizacijų įmonėse. Buvo rengiami pardavėjai, kontrolieriai, kasininkai, virėjai, konditeriai, barmenai, bufetininkai, kepėjai, šaldytuvų mechanikai, paruošėjai. Buvo priimami baigę vidurinę mokyklą, mokymosi laikas – 6–11 mėnesių. 1957–1986 šios prekybos mokyklos parengė 26 450 specialistų. Visose prekybos mokyklose veikė kvalifikacijos kėlimo kursai.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prekybos mokyklos pertvarkytos ir sujungtos su kitomis profesinėmis mokyklomis. 2009/2010 veikė 5 profesinės mokyklos (Kauno prekybos ir verslo, Klaipėdos turizmo, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo, Šiaulių prekybos ir verslo, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo), rengiančios paslaugų sferos ir prekybos darbuotojus. Mokslas jose truko 3 metus (baigusiesiems pagrindinę mokyklą) arba 1,5–2 metus (baigusiesiems vidurinę mokyklą). Praktinis mokymas organizuojamas mokyklose ir miesto maisto pramonės įmonėse, konditerijos cechuose, parduotuvėse, viešbučiuose, kelionių agentūrose. 2010 šiose mokyklose mokėsi apie 1500 mokinių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką