preveñcija (lot. praeventio), išankstinis kelio užkirtimas, užbėgimas už akių kokiam nors reiškiniui ar įvykiui. Skiriama nusikalstamumo prevencija, savižudybių, korupcijos, narkomanijos, alkoholizmo, rūkymo, ligų (profilaktika), smurto šeimoje, vaikų patyčių mokykloje, ūkio krizių, tarptautinio terorizmo, karo (prevencinis karas), pinigų plovimo, gaisrų, triukšmo, skolų ir kitos neigiamų reiškinių prevencijos rūšys. Savižudybių prevencija siekiama sumažinti savižudybių skaičių ir pagerinti į savižudybę linkusių žmonių psichinę būklę didinant optimizmą, padedant įveikti stresą, vykdant specialius mokymus, konsultuojant, mažinant smurtą namuose ir mokyklose, savižudybės priemonių (pavyzdžiui, ginklų, nuodų, stiprių vaistų) pasiekiamumą, teikiant pagalbą rizikos grupėms, atliekant tyrimus. Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinis saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę; tai daroma atskleidžiant ir šalinant korupcijos priežastis, sąlygas, atgrasinant asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo, užtikrinant veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reglamentavimą, teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukuriant tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą, įtraukiant į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas, skatinant skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą. Narkomanijos prevencija siekiama užkirsti kelią neteisėtam narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui pasitelkiant darnų ugdymą šeimose, mokyklose, bendruomenėse. Bendroji narkomanijos prevencija (ypač taikoma vaikams ir jaunimui) apima informaciją apie neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalą ir padarinius, sveikatingumo ugdymą, neigiamų nuostatų dėl šių medžiagų neteisėto vartojimo formavimą ir gyvenimo įgūdžių ugdymą. Atrankinė narkomanijos prevencija taikoma asmenims, kurie dar neturi neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo patirties, bet dėl neigiamo socialinės aplinkos poveikio gali pradėti jas vartoti, tikslinė – asmenims, kuriems būdinga probleminė elgsena dėl neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, bet dar neturintiems priklausomybės požymių, siekiama anksti nustatyti tokius asmenis, motyvuoti juos nevartoti šių medžiagų, teikti jiems socialinę ir psichologinę pagalbą.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką