Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus

Prezideñto Váldo Adakaus bibliotekà-muziẽjus, įstaiga, kuri supažindina su Lietuvos Respublikos prezidento V. Adamkaus asmeniniu gyvenimu, profesine veikla einant šalies vadovo pareigas, lietuvių išeivijos atstovų veikla, organizuoja įvairius renginius. Yra Kaune.

Ekspozicijos ir veikla

Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus pastatas Kaune

Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus pagrindinė ekspozicija pristato V. Adamkaus asmeninį, visuomeninį ir politinį gyvenimą (eksponuojami įvairūs dokumentai, baldai, reprezentaciniai drabužiai, rašomoji mašinėlė, užrašų knygelės, dienoraščiai, indai, kiti daiktai, apdovanojimai, sporto trofėjai, prezidento sukaupta meno kūrinių kolekcija), supažindina su svarbaus lietuvybės centro Tabor Farm Jungtinėse Amerikos Valstijose istorija (šiai Adamkų šeimos įsigytai vasarvietei su apie 50 darbuotojų ir apie 200 nakvynės vietų nuo 1962 vadovavo A. Adamkienė, čia vyko ir liberalios pakraipos lietuvių išeivių organizacijos Santara–Šviesa suvažiavimai), eksponuojamos ir įvairios besikeičiančios parodos (lietuvių išeivijos atstovų meno darbų, istorinės, proginės ir kitos).

Skaitykloje yra leidinių iš prezidento knygų kolekcijos (nuolat pildoma leidiniais iš asmeninės prezidento bibliotekos), A. Štromo kolekcijos (daugiau kaip 20 000 leidinių politologijos, istorijos, teisės temomis, vertingą dalį sudaro užsienyje leisti Rusijos disidentinio judėjimo periodiniai leidiniai), B. Kviklio kolekcijos (12 524 knygos ir periodiniai leidiniai), V. Kavolio kolekcijos (2050 knygų ir periodinių leidinių kultūros, sociologijos, filosofijos temomis).

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutu saugo ir tvarko daugiau kaip 50 lietuvių išeivijos veikėjų archyvų (V. Adamkaus, V. Kamanto, V. Kavolio, B. Kviklio, L. L. Mockūno, V. Rastenio, A. Štromo ir kitų).

Bibliotekoje-muziejuje vyksta vieši renginiai (apie 50 per metus): knygų pristatymai, viešos paskaitos, diskusijos ir susitikimai, mokslinės konferencijos, seminarai, meno darbų ir kitos parodos, filmų peržiūros. Renginiuose dalyvauja žymūs visuomenės veikėjai, mokslininkai, menininkai, politikai (yra dalyvavę Latvijos prezidentas V. Zatlers, poetas T. Venclova, 2017 forume susitiko buvę Europos valstybių vadovai ir valstybės veikėjai V. Adamkus, V. Landsbergis, V. Juščenko, B. Komorowskis, L. Kravčukas, L. Kučma, P. Lucinschis, A. Rüütelis, P. Stojanovas, L. Wałęsa, G. Burbulis).

Biblioteka-muziejus veiklą vykdo daugiausia rėmėjų lėšomis (didžiausias privatus rėmėjas yra Kazickų šeimos fondas; J. P. Kazickas).

2020 Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus ir Danos Gedvilienės fondas (Dana Gedvila fund) įsteigė atnaujintą Valdo Adamkaus premiją.

Istorija

Biblioteka įkurta pagal Jungtinėse Amerikos Valstijose susiklosčiusią tradiciją, kai šalies prezidentams nustojus eiti pareigas jų gimtinėse steigiamos jų vardo prezidentinės bibliotekos. Šioms įstaigoms perduodami prezidentų veiklos archyvai, čia kaupiamos su prezidentais susijusios materialinės, dokumentinės, garso ir vaizdo vertybės, įrengiamos ekspozicijos, vyksta įvairūs vieši renginiai.

Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus steigimo iniciatoriai buvo Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenė ir Kauno miesto savivaldybė. Steigėjai: V. Adamkus, Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno miesto savivaldybė. Steigimo sutartis pasirašyta 2011 02 15. Įstaiga įsikūrė istoriniame pastate, kuriame 20 a. 3–4 dešimtmetyje veikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Pirmasis viešas renginys įvyko 2011 rugpjūtį (buvo pristatyta Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančio dailininko Rimo Čiurlionio darbų paroda). 2015 pradėta pastato rekonstrukcija (projekto autorius architektas G. Balčytis). Biblioteka-muziejus vėl atidaryta 2016 04 29.

iškilmingas Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus atidarymas po rekonstrukcijos 2016 04 29

Adamkus; prezidentinė biblioteka; Adamkaus biblioteka

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką