prodekãnas (pro… + dekanas), aukštosios mokyklos fakulteto dekano pavaduotojas. Prodekanas pavaduoja dekaną, kai jo nėra, vykdo dekano perduotus nurodymus, organizuoja fakulteto studijų procesą, kontroliuoja akademinę drausmę, rūpinasi mokslo ir studijų kokybe, organizuoja baigiamuosius egzaminus, baigiamųjų darbų gynimą, diplomų įteikimą, studentų praktiką, kontroliuoja jos eigą, bendradarbiauja su institucijomis, kuriose studentai atlieka praktiką. Padeda dekanui įgyvendinti aukštosios mokyklos studijų ir mokslinės veiklos strategiją, rektorato ir fakulteto tarybos priimtus sprendimus, studijų programų siūlymus.

LIETUVOJE prodekano kandidatūrą siūlo rektorius, tvirtina fakulteto taryba dekano teikimu.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką