projektinio darbo sutartis

projèktinio dárbo sutarts, terminuota darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja atlikti darbo funkciją konkrečiam projekto rezultatui pasiekti dirbdamas savo paties nustatytu darbo laiko režimu darbovietėje arba už jos ribų, o darbdavys įsipareigoja už tai sumokėti sulygtą atlyginimą.

Sudarydamos tokią sutartį projektinio darbo sutarties šalys turi apibrėžti konkretų projekto rezultatą (individualiai apibrėžtą baigtinį darbo rezultatą – atliktą analizę, įvykdytą projektą, sukurtą programą ir kita), nustatyti jo pabaigą ar jos nustatymo sąlygas. Sulygti dėl tokios sutarties galima sudarant projektinio darbo sutartį su naujai priimamu asmeniu arba laikinai pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo sutartį, arba susitariant dėl to kaip dėl papildomo darbo.

Projektinio darbo sutartyje privalo būti nustatyta darbo laiko norma (vidutinis darbo valandų per savaitę skaičius, kurį dirbs darbuotojas). Darbo laiką darbuotojas skirsto savo nuožiūra, tačiau turi nepažeisti minimaliojo poilsio laiko ir maksimaliojo darbo laiko ribojimų. Darbuotojui apmokama periodiškai pagal išdirbtas valandas arba už įvykdytą rezultatą, arba taikomas mišrus būdas.

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai taikomi tiek, kiek jie susiję su darbuotojo sulygtos darbo funkcijos tiesioginiu atlikimu ar buvimu darbovietėje arba darbdavio perduotų jam medžiagų ar įrenginių (įrangos) naudojimu. Jei atlikdamas darbo funkciją darbuotojas gali patekti į jo sveikatai kenksmingas ar gyvybei pavojingas sąlygas, darbdavys privalo darbuotoją apie tai laiku informuoti ir sudaryti sąlygas saugiai dirbti.

Lietuvoje projektinio darbo sutartį reglamentuoja Darbo kodeksas (2016, įsigaliojo 2017).

3214

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką