Prūsos ir Mažosios Lietuvos fondas

Prsos ir Mažõsios Lietuvõs fòndas, Lietuvos organizacija. Buvo įsteigta 1990 Vilniuje. Steigėja ir prezidentė V. Kondratienė. Šelpė Karaliaučiaus krašte (Kaliningrado srityje) dirbančius lietuvių kalbos mokytojus, lietuviškas kultūros organizacijas (pirko knygų Tilžės lietuvių bibliotekai, kalėdinių dovanėlių vaikams, lankantiems lietuvių kalbos pamokas). Organizacijos užsakymu buvo sukurtas kenotafas Didžiojo prūsų sukilimo (1260–74) žymiausiam vadui Herkui Mantui (1992; autorius S. Indrašius), 1993 pastatytas netoli jo žūties vietos Narkyčiuose (rusų k. Meždurečje; į vakarus nuo Įsruties, prie Eitkūnų–Karaliaučiaus plento); 1994 Kaliningrado srities valdžios nurodymu buvo nuimtas.

Fondo lėšomis buvo sukurtas paminklas lietuviškos parapijos Ragainėje klebonui M. Mažvydui (1996; skulptorius R. Midvikis, architektas A. Kybrancas), tačiau Kaliningrado srities valdžia neleido jo pastatyti prie Ragainės (rusiškai Neman) buvusios bažnyčios. 1998–2003 paminklas saugotas Lietuvos nacionaliniame muziejuje, nuo 2004 deponuotas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje. Fondas skyrė lėšų katalikų bažnyčios Tilžėje statybai (pastatyta 2000), prisidėjo rengiant Mažosios Lietuvos kultūros, mokslo ir švietimo 1991–95 programą. Organizacija 2000–05 buvo Etninės kultūros globos tarybos, atsakingos Lietuvos Respublikos Seimui, 2002–05 Mažosios Lietuvos regioninės tarybos narys.

2500

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką