Prūsų lietuvių moterų draugija

Prsų lietùvių móterų draugijà, Prsų Lietuvõs móterų draugijà, Mažosios Lietuvos lietuvių (lietuvininkų) kultūros, švietimo ir labdaros organizacija. Veikė 1921–35 Tilžėje. Turėjo įstatus. Draugijai priklausė šiaurinės dalies Mažosios Lietuvos moterys. Draugija įėjo į Prūsų lietuvių draugijų tarybą. Draugija puoselėjo lietuviškas šeimos ir visuomenės tradicijas, supažindindavo moteris su literatūros, muzikos, dailės naujovėmis, mokė rankdarbių, rengė audinių, mezginių, medžio, popieriaus ir kitų rankdarbių parodas. Organizavo paskaitas, kurias skaitė Vydūnas, M. Raišukytė, E. Jagomastas.

Draugija prisidėdavo prie Tilžės lietuvininkų rengiamų švenčių, ruošdavo šv. Kalėdų dovanėles lietuvių vaikų darželiams, rengdavo vaišes. Savo narėms padėdavo įsigyti naujausių siuvimo, audimo, mezgimo mašinų, mokė jomis dirbti. Draugija per Prūsų lietuvių draugijų tarybą pasmerkė lietuvininkų persekiojimą Rytų Prūsijoje, 1932 pasirašė rezoliuciją, smerkiančią nacių vykdomus Vydūno užpuldinėjimus. Draugijos pirmininkė – M. Raišukytė; kitos veikėjos: O. Jagomastaitė‑Vilmantienė, O. Petrikytė. Organizacija 1935 nustojo veikusi dėl nacių persekiojimo.

1527

3025

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką