pschikos evoliùcija, gyvųjų organizmų elgsenos ir psichikos raida nuo jos atsiradimo iki šiuolaikinio žmogaus sąmoningos psichinės veiklos. Psichikos evoliucija susijusi su zoopsichologija, lyginamąja psichologija, ekologine psichologija, etologija, sociobiologija, evoliucine psichologija. Plėtojosi kartu su evoliucijos teorija.

Psichikos evoliucijos teorijos

Psichiką, kaip evoliucijos veiksnį, pirmasis pastebėjo J. B. de Lamarckas. Psichikos evoliucija tiriama psichomorfologiniu ir funkciniu požiūriu. Psichomorfologiniu požiūriu ji siejama su gyvybės morfologine raida: panpsichizmu (įdvasinama visa gyvoji ir negyvoji gamta) ir antropopsichizmu (psichika priskiriama tik žmogui). Funkciniu požiūriu psichikos kilmė aiškinama jos paskirtimi, t. y. kokias funkcijas ji vykdo organizmo gyvenime. Hedonistinės psichikos šalininkai psichikos evoliucijos kilmę aiškina malonumo ar nemalonumo vidiniu išgyvenimu (iš čia kyla ir jos subjektyvumas). Juslinės (signalizacinės, informacinės) teorijos šalininkai elementariu psichikos reiškiniu įvardija pojūtį – organizmų gebėjimą reaguoti į signalus ir taip reguliuoti savo elgesį. A. Leontjevas (Rusija) išskiria 2 psichikos evoliucijos stadijas: jutiminę ir percepcinę (suvokimo), t. y. gebėjimo reaguoti ne tik į atskirus objektų požymius, bet ir į tų požymių derinius (aplinkos objektus, gentainius). Psichikos evoliucija neapsiriboja tik suvokimo lygmeniu.

Lietuvoje

Lietuvoje psichikos evoliucija skirstoma (A. Bagdonas ir kiti) į ikipsichinę (pvz., pirmuonys, duobagyviai), juslinę (plokščiosios kirmėlės, nariuotakojai, žemesnieji stuburiniai), suvokiminę (galvakojai moliuskai, bendruomeninai vabzdžiai, ropliai, paukščiai, žinduoliai), mąstančiąją (dauguma žinduolių, kai kurių rūšių paukščiai, beždžionės ir žmogbeždžionės, delfinai; žmogui būdingas ne tik vaizdinis, bet ir sąvokinis mąstymas), sąmoningąją (savimonės požymiai būdingi suaugusioms žmogbeždžionėms, savimonė, matyt, buvo būdinga visoms Homo genties rūšims). Randama tam tikrų psichikos filogenezės ir ontogenezės (psichologinė rekapituliacija – psichikos ontogenezėje atkartojamos psichikos evoliucijos tendencijos, pvz., vaiko mąstymo raidos stadijos) analogijų. Dar vienas psichikos evoliucijos įrodymas yra gyvūnų elgesio sudėtingėjimas: kinezės, taksiai, refleksai, problemų sprendimas (intelektinė veikla, mąstymas) ir žmogaus sąmoninga veikla.

1868

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką