psichosemántika (psicho… + semantika), psichologijos šaka, tirianti individo reikšmių genezę, sandarą ir funkcijas. Ši reikšmių sistema daro poveikį suvokimui, mąstymui, atminčiai, sprendimo priėmimui ir kitiems procesams. Psichosemantika tiria įvairias reikšmių funkcionavimo individo sąmonėje formas (vaizdus, simbolius, simbolinius veiksmus, taip pat ženklų, žodžių pavidalo reikšmes) analizuoja individo motyvacijos ir emocijų įtaką jo reikšmių sistemai susidaryti. Eksperimentinės psichosemantikos svarbiausias metodas – sudaromi individo sąmonėje esančių kategorijų struktūriniai modeliai (subjektyvios semantinės erdvės). Psichosemantika nagrinėja bendruosius psichologinius ir diferencinės psichologijos kategorizacijos aspektus. Diferencinės psichologijos požiūriu psichosemantikos tikslas yra rekonstruoti kurio nors vieno individo pasaulio vaizdą iš jo individualių reikšmių asmenybinių prasmių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką