Ispanijos parašiutininkų pulko kariai per paradą (2009)

Kanados kariuomenės Dvidešimt antrojo pulko kariai (2018)

pukas, karinis vienetas; pagrindinis daugelio valstybių ginkluotųjų pajėgų taktinis ir administracinis darinys. Pagal kovinę sudėtį tarpinis tarp bataliono ir brigados. Būna junginių (dažniausiai divizijos) dalis, kartais ir atskirasis. Įvairių pajėgų rūšių pulkai gali kautis bendrajame, oro, oro erdvės gynybos mūšyje arba remti kovos veiksmu. Būna sausumos pajėgų pulkai: motorizuotųjų pėstininkų (pėstininkų), motorizuotųjų šaulių (šaulių), mechanizuotieji, tankų, savaeigės artilerijos, parašiutų desantiniai (oro desantiniai), šarvuotosios kavalerijos (kavalerijos), artilerijos, zenitinės artilerijos, zenitinių raketų, radiotechniniai, sraigtasparnių ir kiti.

Šiuolaikinį bendrųjų pajėgų pulką sudaro vadovybė, štabas, 3–4 kovos batalionai, artilerijos, prieštankiniai, oro erdvės gynybos, paramos ir aprūpinimo padaliniai, pvz., Rusijos Federacijos šaulių pulką sudaro 3 motorizuotųjų šaulių batalionai, tankų batalionas, artilerijos divizionas, prieštankinių valdomųjų, zenitinių raketų baterijos, specialiųjų ir užnugario pajėgų kuopos ir būriai. Įvairių valstybių ginkluotųjų pajėgų pulkuose būna 1800–2500 karių.

Karinėse jūrų pajėgose būna jūrų pėstininkų, aviacijos, kranto raketų ir artilerijos pulkų, pvz., jūrų pėstininkų pulką sudaro 3−4 batalionai (vienas iš jų tankų), artilerijos, minosvaidžių, prieštankiniai, zenitiniai, prieštankinių valdomųjų raketų, kovos ir užnugario paramos padaliniai. Karinėse oro pajėgose būna įvairios paskirties aviacijos pulkų: naikintuvų, bombonešių, šturmo, sraigtasparnių, transporto ir kitų. Dažniausiai aviacijos pulką sudaro kelios eskadrilės, kovos ir specialiosios paramos padaliniai.

Istorija

Pirmą kartą pulko pavadinimas pradėtas vartoti Rusioje 10 a., nuo 16 a. – Vakarų Europos šalyse, plačiai paplito 18 a. antroje pusėje. Pulkai buvo ir yra visose ginkluotųjų pajėgų arba pajėgų rūšyse.

Pulkas Lietuvoje

1918–40 Lietuvos kariuomenėje buvo 9 pėstininkų, 4 artilerijos ir 3 kavalerijos pulkai. Dabartinėje Lietuvos Respublikos kariuomenėje yra Mokymo ir doktrinų valdybos Mokomasis pulkas.

645

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką