Pùmpėnai, miestelis Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje, 14 km į pietus nuo Pasvalio, abipus Įstro; seniūnijos, parapijos centras. 661 gyventojas (2021). Pro miestelį eina Via Baltica automobilių magistralė; plentas į Pušalotą. Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia (pastatyta 1665, sudegė, atstatyta 1818). Paštas, ambulatorija, gimnazija (1951–2015 vidurinė mokykla), kultūros namai (1949), biblioteka (1936). Karmelitų vienuolynas, varpinė (1830), vėjo malūnas (20 a. pirma pusė). Archeologiniai radiniai: miestelyje – titnaginis lęšio pjūvio kirvis, prie Pumpėnų – 2 mezolito raginiai šeivos pavidalo antgaliai, Įstro dešiniajame krante, kalvoje – 6–7 a. įvairūs radiniai.

Pumpėnų herbas

Istorija

17 a. pradžioje paminėtas Pumpėnų kaimas, tuomet į vietovę atsikėlė vienuoliai karmelitai. 1665 pastatytas jų medinis vienuolynas (1827 – mūrinis, 1832 uždarytas) ir bažnyčia. 1717 Pumpėnai gavo turgaus, 1718 ir 1744 – prekymečių privilegiją. Nuo 1782 veikė parapinė mokykla. 1790 Pumpėnuose buvo 103 dūmai. 1792 Pumpėnams suteikta Magdeburgo teisė. 1846, 1856, 1881 ir 1915 Pumpėnai degė. Lietuvių spaudos draudimo metais Pumpėnuose veikė knygnešiai J. Bielinis, J. ir P. Melinskai, J. Žemaitis ir kiti. 19 a. antroje pusėje–1950 Pumpėnai buvo valsčiaus centras. 1905 vietos gyventojai išvaikė rusišką valsčiaus valdybą ir išrinko naują. Iki I pasaulinio karo įsikūrė vartotojų kooperatyvas, 2 odų dirbtuvės, buvo apie 15 parduotuvių, 1912 įsikūrė Blaivybės draugijos skyrius. apie 1906–07 surengta gyvulių paroda.

20 a. 3–4 dešimtmetyje veikė žemės ūkio kooperatyvas, smulkaus kredito draugijja, 3 lentpjūvės, elektrinė, linų rūšiavimo punktas, plytinė, vėjo malūnas, keliolika parduotuvių, aludžių ir amatų dirbtuvių, sūrinė, Pumpėnai garsėjo karšyklomis. Gyveno apie 500 žydų. 1941 08 26 nacių Vokietijos okupacinės valdžios įsakymu Žadeikių miške prie Pasvalio nužudyti Pumpėnų žydai. Po II pasaulinio karo Pumpėnų apylinkėse veikė Lietuvos laisvės armijos Trečiosios šiaurės apygardos Lietuvos partizanai. 1946–53 iš Pumpėnų apylinkių ištremta apie 400 gyventojų. Sovietų okupacijos metais Pumpėnai buvo apylinkės centras ir kolūkio centrinė gyvenvietė. Pumpėnuose gimė P. Abukevičius, A. Balčiauskas, Č. Kavaliauskas, F. Lelis. 2013 patvirtintas Pumpėnų herbas. 1833 buvo 750, 1897 – 1480, 1923 – 1135, 1959 – 1058, 1970 – 900, 1979 – 1062, 1989 – 953, 2001 – 952, 2011 – 905 gyventojai.

Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia (1818) Pumpėnuose

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką