puolmas, kovos veiksmų rūšis. Puolant naikinamas priešas ir užimama svarbiausi vietovės arba kiti objektai. Per puolimą priešas naikinamas (slopinamas) ugnimi, ryžtingai atakuodamos pajėgos veržiasi į priešo gynybos gilumą, priešo kariai nukaunami arba imami į nelaisvę, naikinimi ir grobiami ginklai ir karinė technika, užimami numatyti rajonai (ruožai, objektai). Puolimas vykdomas operacijomis, kautynėmis, mūšiais ir kitais kovos veiksmų būdais. Sausumoje galima pulti besiginantį, puolantį (pasitiktinis mūšis, pasitiktinės kautynės) arba atsitraukiantį priešą (persekiojimas). Ypatinga puolimo rūšis − kontrpuolimas. Puolimas gali prasidėti po pajėgų priartėjimo iš gynybos gilumos (puolimas iš gilumos, puolimas iš nuolatinės dislokavimo vietos), pajėgoms pereinant iš gynybos į puolimą (puolimas iš artumos), priešo aprūpinimo juostos įveikimu arba gynybos pralaužimu. Per puolimą priešas naikinamas ugnimi tam tikrais laiko tarpsniais: rengimu ugnimi, parama ugnimi (parama), palyda ugnimi. Puolimas gali būti taktinis, operacinis ir strateginis, vykti dieną ir naktį. Dažnai naudojamas priešo apglėbis ir apėjimas, oro ir jūrų desantai. Puolimo ypatumus lemia vietovės ir klimatinės sąlygos.

Puolimas iš artumos − besiginančių pajėgų (tiesioginis sąlytis su priešu) puolimo būdas. Rengiantis puolimui pajėgos pergrupuojamos kariniams vienetams skirtuose rajonuose (ruožuose), pakeičiamos naujomis arba šios iki puolimo pradžios iš gynybos gilumos slapta užima joms skirtus pradinius puolimo rajonus. Puolimas iš gilumos − pajėgų perėjimo į puolimą būdas, kai, judėdamos iš pradinio (sutelkimo) rajono, jos nesustodamos, nuosekliai ir nustatytu atstumu iki priešo priešakinio gynybos krašto persirikiuoja iš žygio į prieškovinę ir kovos rikiuotes. Puolimas iš nuolatinės dislokavimo vietos − pajėgų perėjimo į puolimą būdas, kai jos pradeda puolimą ne iš pradinio (sutelkimo) rajono, o neužimdamos jo atlieka žygį ir užima taikos metu numatytas kovos pozicijas (būdinga pajėgoms, dislokuotoms netoli valstybės sienos).

puolimas iš artumos; puolimas iš gilumos; puolimas iš nuolatinės dislokavimo vietos

645

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką