pùsmetaliai, cheminės medžiagos, kurių savitasis elektrinis laidis 102–105 kartų mažesnis negu metalų (apie 107 S/m) ir didėja kylant temperatūrai arba juos veikiant šviesa. Elektrinės savybės yra tarpinės tarp metalų ir puslaidininkių. Pusmetaliai yra, pvz., cheminiai elementai (Bi, Sb, As), kai kurių cheminių elementų kristalinės atmainos (grafitas, grafenas, juodasis fosforas). Pusmetalių savybių turi kai kurie cheminiai junginiai, pvz., telūridai GeTe, HgTe, SnTe. Pusmetaliais t. p. gali virsti kai kurie siauratarpiai puslaidininkiai (jų draudžiamosios energijos juostos plotis ΔE < 0,1 eV, pvz., CdxHg1–xTe), kuriuos veikia stiprūs magnetiniai laukai arba didelis slėgis. Pusmetalių laidumo ir valentinės juostos mažai užkloja viena kitą, todėl jų elektrinė varža, kaip ir metalų, išlieka maža juos atšaldžius net iki temperatūros, artimos 0 K. Keliant temperatūrą pusmetalių elektrinė varža mažėja panašiai kaip puslaidininkių. Daugeliui pusmetalių būdinga elektrinių ir optinių savybių anizotropija. Naudojami magnetinio lauko jutikliams, termoelementams ir kitiems elektronikos prietaisams gaminti.

1813

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką